Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.

Gajusz Juliusz Cezar

Nowością w naszej ofercie dydaktycznej jest klasa azjatycka. W mijającym roku szkolnym udało nam się wprowadzić język japoński jako przedmiot uzupełniający w grupie artystyczno-dziennikarskiej. Jego lekcje cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, co zachęciło nas do skierowania naszej uwagi również na inny kraj Azji – Koreę.

KLASA PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNA dedykowana jest wszystkim tym, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie szeroko rozumianej pracy z ludźmi. Jej członkowie będą poznawać tajniki ludzkiej psychiki, kształtując swoje umiejętności interpersonalne i biorąc udział w licznych działaniach o charakterze prospołecznym, kulturalnym czy wolontaryjnym.

Klasa artystyczna jest adresowana do młodzieży pragnącej rozwijać swoje pasje związane z szeroko rozumianą sztuką. Profil ten jest nastawiony na realizowanie potrzeb uczniów chcących w przyszłości zaistnieć w zawodzie dziennikarza, aktora, grafika i innych pokrewnych. W ramach tej klasy powstanie grupa o profilu ogólnym.

Klasy policyjne są klasami Liceum Ogólnokształcącego, w których jako dodatkowy dział prowadzone są zajęcia z zakresu wiedzy dotyczącej policji. Specjalność policyjna jest ofertą skierowaną przede wszystkim do uczniów widzących swoją przyszłość w niebieskim, policyjnym mundurze. Powinni ją jednak rozważyć wszyscy, którzy myślą o pracy w pokrewnych policji służbach takich jak służba celna, straże miejskie i agencje ochrony.

Klasy wojskowe to nie tylko chęć zdobywania wysokiej sprawności fizycznej, którą można osiągnąć jedynie poprzez regularny trening, ale również umiejętność poruszania się w terenie, współdziałania w grupie, posługiwania się różnymi typami broni, pokonywania przeszkód, które wydają się nieosiągalne.

Klasa pożarnicza realizuje program autorski „Edukacja dla bezpieczeństwa z elementami szkolenia mundurowego”. Profil ten skierowany jest do uczniów, którzy chcieliby rozwinąć zainteresowania ratownictwem, zapoznać się z podstawami wiedzy pożarniczej i pracy strażaka, a tym samym wyrazić gotowość niesienia pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym podczas akcji ratowniczych. Zajęcia tej klasy obejmują część teoretyczną i praktyczną.

 

Back to top