Co jest najśmieszniejsze w ludziach? Zawsze myślą na odwrót: spie­szy im się do dorosłości, a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem.

Tracą zdrowie by zdobyć pieniądze, potem tracą pieniądze by odzyskać zdrowie. [...]

Żyją jakby nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli..

Paulo Coelho  "Być jak płynąca rzeka"

 

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach ul. Józefowska 32

NIP 634-232-74-34

Bank Pekao S.A o/ Katowice

nr rach: 84 1240 4227 1111 0000 4842 5939

 

UBEZPIECZENIE

Szanowni Państwo,

zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. 

 

STYPENDIUM

Informacja dotycząca przyznania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego
dla uczniów na rok szkolny 2023/2024

     Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Katowice, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2023 r.) kryterium dochodowe 600 zł nettona osobę w rodzinie.

 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w gabinecie pedagoga szkolnego
 2. Termin i miejsce składania wniosków: do dnia 15 września 2023 r. w gabinecie pedagoga szkolnego

Do wniosku należy dołączyć:

 • Dokumenty potwierdzające dochody wszystkich osób pozostających w wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny ucznia – (rodziców, opiekunów prawnych/ rodziców zastępczych, opiekunów faktycznych i innych osób wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa domowego rodziny ucznia) oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku (np. zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy).
 • Osoby niepracujące powinny złożyć oświadczenie z klauzulą o odpowiedzialności karnej że nie pracują i są lub nie są zarejestrowane w urzędzie pracy, nie podejmują prac dorywczych lub podejmują prace dorywcze i w jakiej wysokości uzyskują z nich dochody, a osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy powinny złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o statusie bezrobotnego i wysokości uzyskiwanego zasiłku.
 • W oświadczeniu opisuje się wszelkie sytuacje życiowe i rodzinne wymagające dodatkowego wyjaśnienia.

 

 

DNI MUNDUROWE

w roku szkolnym 2023/2024

Klasa/dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Dzień tygodnia/klasa

Klasy Pierwsze *

MUNDUR *

MUNDUR*

MUNDUR*

MUNDUR*

MUNDUR*

Klasy Pierwsze

Klasy Pierwsze po ślubowaniu

WOLNY

MUNDUR*

MUNDUR*

MUNDUR*

MUNDUR*

Klasy Pierwsze po ślubowaniu

Klasy Drugie 1SEM

MUNDUR

MUNDUR

MUNDUR

MUNDUR

WOLNY

Klasy Drugie 1SEM

Klasy Drugie 2SEM

WOLNY

MUNDUR

MUNDUR

MUNDUR

WOLNY

Klasy Drugie 2SEM

Klasy Trzecie 1SEM

 

WOLNY

MUNDUR

MUNDUR

MUNDUR

WOLNY

Klasy Trzecie 1SEM

Klasy Trzecie 2SEM

WOLNY

MUNDUR noszony w dniu PWoSM oraz dzień po lub przed pomiędzy wtorkiem i czwartkiem

WOLNY

Klasy Trzecie 2SEM

Klasy Czwarte 1SEM

WOLNY

MUNDUR noszony w dniu PWoSM oraz dzień po lub przed pomiędzy wtorkiem i czwartkiem

WOLNY

Klasy Czwarte 1SEM

Klasy Czwarte 2SEM

MUNDUR noszony w dniu PWoSM do 15.02.2023

Klasy Czwarte 2SEM

Klasa/dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Dzień tygodnia/klasa

 

 • - Klasy pierwsze mundur noszą 5x w tygodniu do czasu ślubowania. Po złożonym ślubowaniu dniem wolnym od munduru będzie poniedziałek

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2023/2024

             ZEBRANIE Z RODZICAMI

TERMIN

Zebranie organizacyjne wszystkich klas

13.09.2023r. (środa godz.17.00)

Klasa I A oraz klasa I D (godz. 17:30)

Zebranie dot. zagrożeń oceną ndst – wszystkie kl.

21.11.2023r. (wtorek godz.17.00)

Zebranie ogólne dla kl. I, II, III

19.03.2024r. (wtorek godz. 17.00)

Zebranie dot. zagrożeń oceną ndst – kl. IV

19.03.2024r. (wtorek godz.17.00)

Zebranie dot. zagrożeń oceną ndst – kl. I, II, III

21.05.2024r. (wtorek godz.17.00)

Od godziny 16.00-17.00 w dniach zebrań (oprócz pierwszego zebrania organizacyjnego) będą odbywały się konsultacje nauczycieli z rodzicami.

 

 

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO

w roku szkolnym 2023/2024

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

TEMAT UROCZYSTOŚCI

TERMIN

Uroczyste rozpoczęcie roku szk.2023/2024

4.09.2023r.

Uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13.10.2023r.

Uroczyste ślubowanie klas mundurowych

październik /listopad2023r.

Uroczyste ślubowanie klasy artystycznej,  psychologiczno-społecznej i azjatyckiej

listopad 2023r.

Miesiąc Patrona szkoły

listopad 2023r.

Audycja rocznicowa z okazji 11 listopada - radiowęzeł

10.11.2023r.

Uroczysty Apel Bożonarodzeniowy

20.12.2023r. 

(2.01.2024 r.)

Audycja rocznicowa z okazji 1-go i 3-go Maja - radiowęzeł

6.05.2024r.

Dni otwarte

wiosna 2024r.

Pożegnanie klas maturalnych

26.04.2024r.

Uroczyste zakończenie roku szk.2023/2024

21.06.2024r.

 

 WYDARZENIA SZKOLNE

WYDARZENIA

 TERMIN

Uroczyste rozpoczęcie r.szk. 2023/2024

04.09.2023r.godz.10.00

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2023r.- 31.12.2023r.

Ferie zimowe

29.01. – 11.02.2024r.

Rekolekcje szkolne

25-27. 03.2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03 – 02.04.2024r.

Dni otwarte

wiosna 2024r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktycznych klas IV

26.04.2024r.

Matura 2024

7-24.05.2024r.

Uroczyste zakończenieroku szk.2023/2024

21.06.2024r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (10 dni):

2-3 listopad 2023r.

22 grudzień 2023r.

29-30 kwiecień 2024r.

2 maj 2024r.

7-8-9 maj 2024r.

31 maj 2024r.

 

 

WYCHOWAWSTWA

w roku szkolnym 2023/2024

Klasy pierwsze

Klasa IA (policyjna) mgr Krzysztof Piechaczek 

Klasa IB (wojskowa) mgr Jagoda Dobrzycka

Klasa IC (artystyczna/strażacka) mgr Tomasz Giżycki

Klasa ID (psychologiczno-społeczna) mgr Ewa Szylewska

Klasa IE  (azjatycka) mgr Anna Gryglaszewska

Klasy drugie

Klasa IIA (policyjna) mgr Łukasz Tryba

Klasa II B (wojskowa) mgr Dawid Ceglarek

    Klasa II C (artysttyczno-dziennikarska /strażacka) mgr Justyna Więcek

Klasa II D (psychologiczno-społeczna) mgr Szymon Niedźwiedzki

 

Klasy trzecie

Klasa III A (policyjna) mgr Sylwester Grzanka

Klasa III B (wojskowa) mgr Katarzyna Kurek

Klasa III C (artystyczna/turystyczna/strażacka) mgr Jolanta Tinel

 

Klasy czwarte

Klasa IV A (policyjna) mgr Marta Mieńciuk

Klasa IV B (policyjna/wojskowa)  mgr Władysław Żymirski

Klasa IV C (artystyczna/strażacka/ogólna) mgr Beata Małysz

 

                           

 

 

  GODZINY PRACY PIELĘGNIARKI

w roku szkolnym 2023/2024

PONIEDZIAŁEK 7:30-11:30

ŚRODA 11:00-15:05

PIĄTEK 7:30 - 11:30

 

                                                                                       

GODZINY PRACY PEDAGOGA

w roku szkolnym 2023/2024

mgr Beata Kapska

 

PONIEDZIAŁEK   7:30 - 13.30

WTOREK   7:30 - 14.00

ŚRODA   7:00 - 13.30

CZWARTEK   7:00 - 13.30

PIĄTEK   7 :30 - 13.30

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

w roku szkolnym 2023/2024

mgr Tomasz Wojtasik 

PONIEDZIAŁEK  15:00 - 18:00 (co 2 tygodnie 13:00 - 15:00) 

w przypadku przybycia rodzica/opiekuna  do szkoły po godzinie 17:00 prosimy o wcześniejsze poinformowanie ze wzgladu na pracę portiera)

CZWARTEK   8:00 - 11:00

GODZINY PRACY WICEDYREKTORA

w roku szkolnym 2023/2024

mgr Dawid Ceglarek 

PONIEDZIAŁEK   7:30 - 14:45

WTOREK   7:30 - 12:20

ŚRODA   7:30 - 14:45

CZWARTEK   7:30 - 14:45

PIĄTEK   7:30 - 14:45

W przypadku przybycia rodzica/ opiekuna do szkoły prosimy o wcześniejszy kontakat ze względu na prowadzenie zajęć dydaktycznych. 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI 

w roku szkolnym 2023/2024

PONIEDZIAŁEK   8:45 - 15:00

WTOREK   8:00 - 12:35

ŚRODA   7:00 - 11:40, 12:25 - 15:25

CZWARTEK   7:00 - 15:00

PIĄTEK   11:30 - 15:00

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI 

   w roku szkolnym 2023/2024

Nr kol. 

Nazwisko i imię 

Dzień  

Godzina  

Adamczyk Andrzej 

środa 

9.40-10.40 

Ceglarek Dawid 

 czwartek 

 7:45 – 8:45 

Cymerys Krzysztof 

 środa 

 7.45 – 8.45 

Dobrzycka Jagoda 

 poniedziałek- fak. 

 środa  

 15.30 - 17.00 

 14.15- 15.00 

Drabarek Magdalena 

 piątek 

 10.40 -11.40 

Gapiński Jarosław 

 czwartek* 

 9.40-10.40 

Giżycki Tomasz 

 środa 

 9.40 - 10-40 

Gryglaszewska Anna 

 czwartek 

 9:45 – 10.45 

Grzanka Sylwester 

wtorek 

 14.20-15.20 

10 

Kapska Beata 

 poniedziałek 

 13.00 - 14.00 

11 

Kim Daeup 

 poniedziałek*  

 10:30 – 11:30 

12 

Kisielewska Anna 

 poniedziałek

 12:35 – 13:20 

13 

Kluz-Machlik Justyna 

 czwartek 

 15:00 – 16:00 

14 

Krzak Karolina 

 czwartek 

 9:35-10:10:30 

15 

Kubocz Marek 

 wtorek 

 7:50-8:50 

16 

Kurek Katarzyna 

 środa 

 9.45 - 10.30 

17 

Kusz Tomasz 

 poniedziałek 

 8.55-9.40 

18 

Leduchowska Joanna 

 środa 

 9.35.-10.35. 

19 

Maczuga-Szczerbowska Ewa 

 wtorek 

 12.25-13.25 

20 

Malczewska Bożena 

 wtorek 

 9:45-10:45 

21 

Małysz Beata 

 piątek 

 7.00 - 8.00 

22 

Meisnerowicz Adam 

 wtorek* 

 7:00 – 8:00 

23 

Michalik Daniel 

 czwartek 

 8.45-9.45 

24 

Mieńciuk Marta 

 piątek 

 

 12.20-13.20 

25 

Mocoń Lucyna 

 środa 

 12:25 – 13:2

26 

Niedźwiedzki Szymon 

 czwartek 

 9:45 – 10:45 

27 

Pająk Monika 

 piątek 

 16.05-16.30 

28 

Piechaczek Krzysztof 

 środa 

 14.30 - 15.15 

29 

Prus Ewa 

 poniedziałek 

 13.25 -14.25 

30 

Stanosz Dagmara 

 wtorek* 

 9:30 – 10:30  

31 

Szylewska Ewa 

 piątek  

 14.15- 15.30 

32 

Tarnawa Izabela 

 czwartek 

 10.40-11.40 

33 

Tinel-Bańczyk Jolanta 

 wtorek 

 8.00-8:.45 

34 

Tryba Łukasz 

 piątek  

 8:45-9:35 

35 

Więcek Justyna 

 czwartek (fakul.)  
 piątek 

 13:30 14:15 

 9:45 10:30 

36 

Wojtasik Tomasz 

 poniedziałek 

 13:00 – 13:30 

37 

Yamaguchi Mari 

 Poniedziałek, środa

 8:50-9:35 

 9:55-11:15 

38 

Zygmunt Paweł 

 środa 

 13.20-14.20 

39 

Żymirski Władysław 

 piątek 

 10:40-11:40  

Tabela trafi na stronę szkoły i będzie ogólnodostępna. Nauczyciele mający do ½ etatu prowadzą konsultacje co 2 tygodnie. Pozostali pracownicy pełnoetatowi 1 godzina w tygodniu. 

Ze względu na możliwą zmianę planu lekcyjnego prosimy o wcześniejsze poinformowanie nauczyciela o przybyciu na konsultację. 

* - konsultacje co 2 tygodnie 

 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

                                                                                             Rok szkolny 2020/2021

                                                                                                            (zał. nr 1)

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.
 2. W pomieszczeniach biblioteki nie może przebywać jednocześnie więcej niż 8 osób, przy stoliku
  w czytelni może usiąść 1 osoba.
 3. Strefa wypożyczalni (magazynowania zbiorów) jest dostępna tylko dla bibliotekarza.
 4. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 5. Zaleca się, aby bibliotekarz w trakcie obsługi czytelników używał rękawiczek oraz osłony nosa
  i ust.
 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 7. Przyjęte materiały biblioteczne (książki, płyty, gry, czasopisma itp.) należy odłożyć do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy na okres:
 • 2 dni w przypadku dokumentów papierowych lub tekturowych,
 • 72h w przypadku dokumentów zafoliowanych lub plastikowych.

 

     8. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami opartymi na detergentach i alkoholu ze względu na szkodliwe działanie tych substancji na materiały  

         biblioteczne.

 

Regulamin korzystania z gabinetu profilaktyki medycznej

Rok szkolny 2022/2023

 

 

Gabinet profilaktyki medycznej funkcjonuje w okresie pandemii zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez NFZ tj.

wtorek, czwartek   07.30-11.00

piątek 07.30-12.00

Gabinet wyposażony jest w środki do dezynfekcji rąk, a także powierzchni płaskich. Stolik zabiegowy jest dezynfekowany przed i po pracy; kozetka i podest wagi- po każdym uczniu.

Termometr jest dezynfekowany po każdym uczniu, szafki medyczne- raz w tygodniu.

Ponadto gabinet jest wyposażony w rękawiczki jednorazowe, przyłbice, maseczki i fartuchy fizelinowe.

Do gabinetu można wchodzić pojedynczo. Wchodząc, trzeba zdezynfekować ręce oraz zasłonić usta i nos.

W przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19 podejmujemy działania zgodne z procedurami.

 

REGULAMIN TRENINGU MUSZTRY

KLAS MUNDUROWYCH XIV LO w KATOWICACH

Rok szkolny 2023/2024

 1. Treningi mogą odbywać się w ramach określonych godzin lekcyjnych według planu przygotowanego przez Szefa Wyszkolenia Mundurowego XIV LO w Katowicach i zatwierdzonego przez Dyrektora placówki.
 2. Treningi prowadzą tylko i wyłącznie wyznaczeni Uczniowie wiodący, Osoby pomocnicze oraz będący w rezerwie i dyspozycji osób wiodących zwane dalej Dowódcami – zgodnie z wykazem Opiekunów Klas pierwszych w zakresie Musztry indywidualnej i zespołowej zatwierdzonym przez Dyrektora placówki.
 3. Przeprowadzenie treningu Dowódca przed każdym treningiem ustala z Nauczycielem Opiekunem i uzyskuje jego zgodę oraz uzgadnia miejsce prowadzenia treningu.
 4. Nauczyciel Opiekun ma prawo podjąć decyzję o odwołaniu treningu w wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach podyktowanych np. względami bezpieczeństwa lub warunkami atmosferycznymi o czym niezwłocznie informuje Dyrektora oraz Wychowawcę i Szefa Wyszkolenia Mundurowego.
 5. Jeżeli Nauczyciel Opiekun ma zastrzeżenia do strony merytorycznej treningu, stosowanych metod itp. może przerwać trening. Po jego zakończeniu należy swoje uwagi przekazać Dyrektorowi i Szefowi Wyszkolenia Mundurowego.
 6. Za bezpieczeństwo, stosowanie właściwych norm społecznych i kulturalnego zachowania podczas treningu odpowiada Nauczyciel Opiekun.
 7. Za opanowanie poszczególnych elementów musztry odpowiadają Uczniowie wiodący w poszczególnych grupach.
 8. Treningi w terminach innych niż podane w Planie musztry zatwierdzonym przez Dyrektora placówki na dany tydzień są zabronione.
 9. *Wszyscy uczestnicy treningów, którzy są osłabieni, mają kaszel i podwyższona temperaturę nie mogą uczestniczyć w treningu musztry zgodnie z wytycznymi dla zajęć w szkołach.
 10. *Treningi musztry muszą uwzględniać wytyczne ministerialne dotyczące zachowania odpowiedniego dystansu między ćwiczącymi uczniami.
 11. *Trening musztry rozpoczyna się i kończy dezynfekcją rąk uczestników. Nauczyciele Opiekunowie są odpowiedzialni za realizację niniejszego punktu regulaminu.
 12. Wynikłe z treści regulaminu spory rozstrzyga Dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii Szefa Wyszkolenia Mundurowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 13. Uczestnicy treningów oraz Nauczyciele Opiekunowie zapoznają się z niniejszym regulaminem  przyjmują jego treść do wiadomości i stosowania składając czytelny podpis na karcie zapoznania.

*- punkty oznaczone gwiazdką mają zastosowanie w warunkach pandemicznych, lecz każdorazowo nie jest błędem zastosowanie zasad w nich zawartych

WSPÓŁZAWODNICTWO KLASOWE

w roku szkolnym 2023/2024

Regulamin współzawodnictwa klasowego

Celem współzawodnictwa jest wyłonienie najlepszej klasy.
Klasa, która uzyska największa liczbę punktów otrzymuję nagrodę w postaci dofinansowania do wyjścia klasowego lub wycieczki.
Współzawodnictwo trwa od września do kwietnia.
Punkty zdobywa cała klasa oraz poszczególni uczniowie dla swojej klasy

Klasy zdobywają punkty za:
1)Frekwencję w okresie od 1 września do 15 kwietnia
   1 miejsce-40p, 2 miejsce-30p, 3 miejsce-20p,
   4 miejsce-15 punktów, 5miejsce-10punktów, 6miejsce – 5 punktów

Każdy uczeń ze 100% frekwencją zdobywa dla klasy dodatkowo 50p.

2)Średnią ocen klasy:
  1 miejsce-50p, 2 miejsce-40p, 3 miejsce-30p, 4 miejsce-25p,
  5 miejsce-20p., 6 miejsce – 15p, 7miejsce – 10p, 8miejsce – 5p.

 Dodatkowo każdy uczeń ze średnią ocen:
  4,0-4,2 zdobywa dla klasy 30p, uczeń ze średnią 4,2-4,4 zdobywa 40p, natomiast uczeń ze średnią powyżej 4,5 uzyskuje dla klasy 50p.
3)Wolontariat
Udział ucznia w jednorazowej akcji wolontariackiej 1p
Wpisujemy tylko wolontariat po szkole, a NIE w czasie lekcji.

4)Udział w akcjach charytatywnych
Uczniowie otrzymują punkty:
1miejsce- 50p, 2 miejsce- 45p, 3 miejsce- 40p, 4 miejsce – 30p, 5 miejsce – 20p, 6 miejsce – 15p, 7 miejsc – 10p, 8 miejsce – 5p
 
5)Udział w szkolnych konkursach przedmiotowych:
za zwycięstwo: 1 miejsce-10p, drugie-8p, trzecie-6p. Udział 1p.

6)Udział w konkursach międzyszkolnych, olimpiadach, zawodach sportowych:
a)międzyszkolnych - 1 miejsce-15p, drugie-10p, trzecie-5p. Udział 2p.
b)wojewódzkich - 1 miejsce-25p, drugie-15p, trzecie-10p. Udział 5p.
c)ogólnopolskich – 1 miejsce-30p, drugie-25p, trzecie-20p. Udział 8p.
d)międzynarodowych – 1 miejsce-30p, drugie-25p, trzecie-20p. Udział 10p

7)Organizacja imprez szkolnych (akademie, apele, dzień kota, dni otwarte)
1pkt dla ucznia za wykonanie konkretnego zadania.

8)Czytelnictwo:
a)klasowe:1 miejsce-30p, drugie-25p, trzecie-20p, czwarte-15p, piąte-12p., szóste miejsce – 10p, siódme miejsce – 5p
b)indywidualne: 1miejsce-50p, drugie-45p, trzecie-40p, czwarte – 35p, piąte – 30p, szóste – 20p, siódme – 10p, ósme  5p

9)Zachowanie:
Każdy uczeń za zachowanie wzorowe otrzymuje-5p, bardzo dobre-3p, dobre – 2p nieodpowiednie-(-2p), naganne-(-5p).

Po zakończeniu okresu współzawodnictwa punkty podlicza Komisja w składzie:
Wicedyrektor, Przewodniczący Zarządu Uczniowskiego, 


Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do uzupełniania tabeli.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII

Regulamin funkcjonowania  szkoły w czasie  pandemii COVID-19

obowiązujący w XIV LO im. mjr. H. Sucharskiego w Katowicach

od 1 września 2020 r.

opracowany  na podst. wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

 

·       Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Powyższe zasady dotyczą też nauczycieli i innych pracowników szkoły.

·       Uczniowie przemieszczający się z budynku szkoły do hali sportowej lub do sal katechetycznych oraz towarzyszący im nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

·       Wszyscy wchodzący do szkoły są zobligowani do zapoznania się z umieszczoną przy wejściu  informacją o obowiązku dezynfekowania rąk oraz z instrukcją użycia środka dezynfekującego. Tym samym wszyscy wchodzący do budynku  mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk, który jest dostępny  na parterze szkoły.

·       Rodzice (opiekunowie) uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

·       1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

·       dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

·       dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

·       rodzice (opiekunowie) powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),

·       rodzice (opiekunowie) nie mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania .

·       Pobyt  w szkole osób z zewnątrz  ogranicza się do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

·       Maseczki i rękawice jednorazowe należy wrzucać do przeznaczonych na ten cel pojemników.

·       Komunikacja  z rodzicami (opiekunami) ucznia będzie w możliwych przypadkach ograniczona do komunikowania się w sposób niebezpośredni (z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość).

·        W szkole znajduje się termometr bezdotykowy, dezynfekowany po użyciu w danej grupie. 

·       Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

·       W celu umożliwienia zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, każdy oddział będzie odbywał zajęcia lekcyjne w jednej przypisanej mu sali lekcyjnej (szczegółowe informacje dotyczące przydziału sal zostaną udostępnione w odrębnej instrukcji). Wyjątki stanowią lekcje informatyki, które będą realizowane w sali nr 2, będącej salą wspólną, lekcje z podziałem na grupy  oraz lekcje wychowania fizycznego.

·       W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

·       Nauczyciele i uczniowie podczas grupowego przemieszczania się w ciągach komunikacyjnych mają obowiązek zakrywania nosa i ust.

·       Wychowawcy klas, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, są zobowiązani do usunięcia z przypisanych ich oddziałom  sal lekcyjnych przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie myć,  prać lub dezynfekować albo  do uniemożliwienia dostępu do w/w sprzętów i przedmiotów.

·       Nauczyciele wychowania fizycznego są zobligowani do przestrzegania zasady czyszczenia lub dezynfekowania przyborów do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywanych podczas zajęć.

·       Obostrzenia związane z sytuacją pandemiczną podczas musztr w klasach i w grupach o charakterze mundurowym określa Regulamin Musztr ( zał. nr 1).

·       Wietrzenie sal lekcyjnych (w tym sal katechetycznych) w czasie przerw  będzie należały jak dotychczas do obowiązków uczniów dyżurnych. W przypadku sal (w tym sal katechetycznych), w których przebywa przez cały dzień nauki ta sama grupa uczniów, dezynfekcja na przerwach będzie ograniczona  do powierzchni, z których bezpośrednio korzysta nauczyciel podczas lekcji i będzie ona jego obowiązkiem. W innym przypadku uczniowie dyżurni będą zobowiązani do dezynfekowania powierzchni płaskich pod nadzorem kończącego lekcję nauczyciela. Wychowawcy są zobligowani do zapoznania dyżurnych z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji (bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dyżurujący oraz pozostali uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

·       Wietrzenie szatni oraz czyszczenie i dezynfekowanie przyborów do ćwiczeń wykorzystanych podczas lekcji wychowania fizycznego będzie należało do obowiązków uczniów będących w danym dniu dyżurnymi (pod nadzorem nauczyciela), chyba że kierownictwo hali sportowej zdecyduje inaczej.

·       Pracownicy obsługi są zobowiązani do wietrzenia korytarzy szkolnych przynajmniej raz na godzinę oraz do wietrzenia sal lekcyjnych przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu i po ich zakończeniu oraz do dezynfekowania sal lekcyjnych po zakończeniu zajęć w każdym dniu.

·       Pracownicy obsługi są zobowiązani do dbania na bieżąco o czystość ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnohigienicznych.

·       Nauczyciele , w tym wychowawcy, mają obowiązek upowszechniania wśród uczniów zasad korzystania z pomieszczeń sanitarnohigienicznych (stosowania się do umieszczonej w nich instrukcji prawidłowego mycia rąk).

·       Dezynfekcja obejmuje powierzchnie dotykowe (np. poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty biurek i stolików, klawiatury i włączniki).

·       Nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne w formie zblokowanej nie uwzględniają przerwy po pierwszej lekcji w bloku, natomiast kierują uczniów na przerwę tyle  minut przed zakończeniem drugiej lekcji w bloku, ile trwa najbliższa przerwa. Po rozpoczęciu ogólnej przerwy, uczniowie przebywający na niej z czasowym wyprzedzeniem wracają do sali lekcyjnej na czas jej trwania. Kolejna lekcja dla nich rozpoczyna się, jak dla pozostałych uczniów, po przerwie ogólnej.

·       Nauczyciele pełniący dyżury przed rozpoczęciem zajęć szkolnych lub podczas przerw śródlekcyjnych mają obowiązek kontrolowania stosowania się przez uczniów do obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem podczas pandemii oraz obowiązek natychmiastowego reagowania w wypadku ich nieprzestrzegania.

·       Nauczyciele pełniący dyżury na parterze lub na boisku szkolnym są zobowiązani do zapobiegania tłumnemu wchodzeniu na teren szkoły uczniów rozpoczynających zajęcia w danym dniu. Ma to na celu zachowanie bezpiecznego dystansu między uczniami podczas przerw śródlekcyjnych ( w tym uniknięcie tłoczenia się przy uczniowskich szafkach).

·       Nauczyciele są zobowiązani do dopilnowania przestrzegania przez uczniów zasad higieny osobistej. Wychowawcy mają obowiązek te zasady upowszechniać, a dyżurujący na przerwach śródlekcyjnych nauczyciele- dbać o to, aby uczniowie ich przestrzegali (mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety).

·       Opiekunowie sal lekcyjnych ( dotyczy to również sali gimnastycznej i sal katechetycznych) oraz nauczyciele w nich uczący mają obowiązek wzmożonej dbałości o utrzymywanie w nich czystości i porządku.

·       Uczniowie są zobligowani do posiadania własnych przyborów i podręczników, które znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub w jego szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.

·       Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw.

·       Nauczyciele wychowania fizycznego są zobligowani do ograniczenia ćwiczeń i gier kontaktowych oraz do odbywania zajęć, jeśli to możliwe, na świeżym powietrzu.

·       Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

·       Na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych  w szkole obowiązują odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych (szczegółowe informacje dotyczące tej formy zajęć zostaną udostępnione w odrębnej instrukcji).

·       Nauczyciel realizujący nauczanie indywidualne w domu ucznia jest zobligowany do zachowania bezpiecznej odległości podczas zajęć (1,5 m), a gdy nie jest to możliwe- do zakrywania nosa i ust (te same zasady dotyczą ucznia). Ma też obowiązek mycia rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekowania po przyjściu do domu ucznia.

·       Obowiązkiem rodziców (opiekunów) ucznia nauczanego indywidualnie jest wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywa się nauka oraz mycie/dezynfekowanie znajdujących się w nim powierzchni dotykowych przed i po zajęciach. Do rodziców (opiekunów) ucznia należy też dbanie o to, aby w pomieszczeniu podczas lekcji nie przebywały osoby trzecie.

·       Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy będą podlegać obowiązującym na terenie szkoły zasadom bezpieczeństwa w okresie pandemii. Będzie obowiązywać konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece (zał. nr 2).

·       W okresie pandemii nie będą podejmowane inicjatywy wymagające bezpośredniego kontaktu uczniów XIV LO z uczniami innych szkół.

·       Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy są udostępnione w odrębnej informacji (zał. nr 3).

·       Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów z niniejszym regulaminem.

·       Wychowawcy klas są zobowiązani do przedstawienia niniejszego regulaminu rodzicom oraz do zapoznania ich z opracowanymi przez MEN, MZ i GIS zasadami postępowania, których przestrzeganie zwiększa bezpieczeństwo po powrocie uczniów do szkół.

·       Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdzi pojawienie się objawów chorobowych, mogących sugerować zakażenie koronawirusem, u ucznia, jest zobowiązany odizolować go od innych osób (umieścić w pomieszczeniu przeznaczonym na izolatkę) i poinformować o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły, który przedsięweźmie dalsze działania.

·       W przypadku zakwalifikowania Katowic do strefy podwyższonego zagrożenia pandemicznego, dyrektor szkoły jest zobligowany do wprowadzenia na terenie szkoły obowiązujących w tej strefie obostrzeń.

·       Dyrektor szkoły na podstawie własnej oceny stopnia zagrożenia pandemicznego na terenie szkoły może wprowadzić dodatkowe obostrzenia np. obowiązek zakrywania nosa i ust podczas pobytu w szkole, zakaz organizowania wycieczek, uroczystości szkolnych itp.

·       Nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne w formie zblokowanej nie uwzględniają przerwy po pierwszej lekcji w bloku, natomiast kierują uczniów na przerwę tyle  minut przed zakończeniem drugiej lekcji w bloku, ile trwa najbliższa przerwa. Po rozpoczęciu ogólnej przerwy, uczniowie przebywający na niej z czasowym wyprzedzeniem wracają do sali lekcyjnej na czas jej trwania. Kolejna lekcja dla nich rozpoczyna się, jak dla pozostałych uczniów, po przerwie ogólnej ( wprowadzono 6.09.2020r. ).

Back to top