Co jest najśmieszniejsze w ludziach? Zawsze myślą na odwrót: spie­szy im się do dorosłości, a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem.

Tracą zdrowie by zdobyć pieniądze, potem tracą pieniądze by odzyskać zdrowie. [...]

Żyją jakby nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli..

Paulo Coelho  "Być jak płynąca rzeka"

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach ul. Józefowska 32

NIP 634-232-74-34

Bank Pekao S.A o/ Katowice

nr rach: 84 1240 4227 1111 0000 4842 5939

 

UBEZPIECZENIE

Szanowni Państwo,

zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. 

 

STYPENDIUM

 

DNI MUNDUROWE

w roku szkolnym 2020/2021

 

Klasa/dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek

środa

Czwartek Piątek
Klasy Pierwsze MUNDUR MUNDUR MUNDUR MUNDUR WOLNY
Klasy Drugie WOLNY MUNDUR MUNDUR MUNDUR WOLNY
Klasy Trzecie I półrocze WOLNY MUNDUR WOLNY MUNDUR WOLNY
Klasy Trzecie II półrocze WOLNY MUNDUR wojsko i straż WOLNY MUNDUR policja WOLNY

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2020/2021

                   

                      1. 9.09.2020 (środa)  
                        godz.16.00    Zebrania organizacyjne dla klas II i III,

                        godz. 18.00   zebrania organizacyjne dla klas I

                    2. 17.11.2020 (wtorek)
                        godz. 16.00   zebrania dla klas II i III - dotyczą zagrożeń ocenami niedostatecznymi,

                        godz.18.00    zebrania dla klas I- dotyczą zagrożeń ocenami niedostatecznymi.

                    3. 11.01.2021 (poniedziałek)
                        godz.16.00     zebrania dla klas II i III -  dotyczą  klasyfikacji  semestralnej,

                        godz.18.00    zebrania dla klas I - dotyczą klasyfikacji semestralnej.

                    4. 25.03.2021 (czwartek)    
                        godz.16.00    zebrania ogólne klas I i II.    

                        godz.18.00    ostatnie zebrania klas III                    

                    5. 20.05.2021 (czwartek)    
                        godz.17.00   zebrania dla klas I i II- dotyczą zagrożeń ocenami niedostatecznymi.

Od 16.00 do 18.00 w dniach zebrań będą odbywały się konsultacje nauczycieli z rodzicami.

Ze względu na sytuację pandemiczną, prosimy rodziców (opiekunów) o informowanie z tygodniowym wyprzedzeniem wicedyrektora szkoły przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie ( numer kontaktowy szkoły ) o chęci skonsultowania się z konkretnym nauczycielem (nauczycielami) w dniu zebrania.

 

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO

w roku szkolnym 2020/2021

 

Wydarzenia

Data

      1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2020

     2. Przerwy świąteczne:

23-31.12.2020

1.4-6.4 .2021

     3.  Ferie zimowe 

01-14.02.2021

     4.  Rekolekcje szkolne

29-31.03.2021
     5. Dni otwarte szkoły

Wiosna 2021.

Zostaną dostosowane do terminów egzaminów

po szkole podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych

     6. Uroczyste zakończenie zajęć  

         dydaktycznych klas III   

30.04.2021

     7. Matura 2021.

          Egzaminy zewnętrzne i wewnętrzne

Od 04.05.

do 19.05.2021

część pisemna

 

07-20.05.2021

część ustna

   8. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

25.06.2021

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

14.10. 2020 (środa) - Dzień Edukacji Narodowej

11.11.2020 (środa) - Narodowe Świato Niepodległości

1.1.2021 (piątek) - Nowy Rok

6.1.2020 (środa) - Święto Trzech Króli

3.5.2021 (poniedziałek) - Święto Konstytucji

3.06.2021 (czwartek) - Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne:

  Zarządzenie Wewnętrzne nr ...........

z dnia ........

Dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr H. Sucharskiego

w Katowicach

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych oraz zakończenia zajęć dydaktycznych w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr  H. Sucharskiego

&1

Działając w opraciu o Rozporządzenie MEN z 05.10.2010 roku oraz zgodnie z &5 rozporządzenia MENiS z 18.04.2002 roku, ustalam dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021:

-

-

-

-

 

Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednakże w tych dniach na terenie szkoły będą prowadzone zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

&2

Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyżśzych ustalam na dzień 30.04.2021 roku.

&3

Zakończenie zajęć dydaktycznych w  pozostałych klasach ustalam na dzień 25.06.2021 roku.

                                                                                                                                                                                             &4 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podpisania.

 

 

WYCHOWAWSTWA

w roku szkolnym 2020/2021

Po szkole podstawowej:

 

Klasa I a (policyjna)                                                    mgr Marta Mieńciuk                                                      

Klasa I b  (policyjno-wojskowa )                           mgr  Andrzej Adamczyk                                

Klasa  I c (pożarniczo-artystyczno-ogólna)      mgr Beata Małysz

 

Po gimnazjum:

 

Klasa II a (policyjna)                                                   mgr Jadwiga Dobrzycka   

Klasa II b  (wojskowo- pożarnicza )                      mgr Dawid Ceglarek

Klasa II c (artystyczno-ogólno-policyjna)          mgr Justyna Kluz-Machlik

 

Po szkole podstawowej:

 

Klasa II A (policyjna)                                                   mgr Ewa Szylewska

Klasa II B (wojskowo- pożarnicza )                       mgr Anna Gryglaszewska

 

Po gimnazjum:

                     

Klasa III A (policyjna )                                                 mgr Magdalena Ginalska                                                                 

Klasa III B (policyjno- pożarnicza)                         mgr Katarzyna Kurek                                                            

Klasa III C (wojskowa)                                                mgr Sylwester Grzanka                             

Klasa III D (artystyczno-ogólna)                             mgr Justyna Wewióra   

 

  GODZINY PRACY PIELĘGNIARKI

w roku szkolnym 2020/2021

WTOREK 7:30-11:00

CZWARTEK 7:30 - 11:00

PIĄTEK 7:30 - 12:00

(DO ODWOŁANIA ŚRODA 7:30-10:00)

                                                                                       

 

                                                              

              

            

                                                                 

      

 

       

 

                                                                   

                                                                                            

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top