Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.

Gajusz Juliusz Cezar

Klasa pożarnicza realizuje program autorski „Edukacja dla bezpieczeństwa z elementami szkolenia mundurowego”. Profil ten skierowany jest do uczniów, którzy chcieliby rozwinąć zainteresowania ratownictwem, zapoznać się z podstawami wiedzy pożarniczej i pracy strażaka, a tym samym wyrazić gotowość niesienia pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym podczas akcji ratowniczych. Zajęcia tej klasy obejmują część teoretyczną i praktyczną.

 

„Jeśli los ofiaruje ci skrzydła… nic ci po nich, jeżeli nie pragniesz posługiwać się nimi w służbie drugiemu człowiekowi”.Seneka

Klasa pożarnicza realizuje   program klas ogólnokształcących z rozszerzeniami z chemii oraz geografii.

 Jeśli zostaniesz uczniem klasy pożarniczej w naszej szkole, poznasz:

 • strukturę organizacyjną i zadania PSP
 • przepisy przeciwpożarowe,
 • zasady prowadzenia akcji gaśniczych oraz działań ratowniczych,
 • budowę i parametry sprzętu znajdującego się na wyposażeniu straży pożarnej,
 • poznają historię pożarnictwa (Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach),
 • przygotujesz się do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Rozwiniesz swoją sprawność fizyczną, zdobędziesz umiejętność strzelania, nauczysz się poruszać w terenie i zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, biorąc udział w:

 • całodziennych marszach,
 • musztrach,
 • ćwiczeniach na strzelnicy,
 • tygodniowych obozach szkoleniowych,
 • zajęciach w ośrodkach szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych i Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.

Po uroczystym ślubowaniu otrzymasz stopień kadeta strażaka i możliwość zdobycia kolejnych stopni awansu:

 • Strażak kadet
 • St. strażak kadet
 • Sekcyjny kadet
 • St. sekcyjny kadet
 • Mł. ogniomistrz kadet

Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę:

 • w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie,
 • w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie,
 • w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu,
 • w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
 • w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

 

Od roku szkolnego 2022/2023 klasa zostaje poszerzona o elementy zarządzania kryzysowego:

1. Podstawy prawne funkcjonowania zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

2. Rola i zadania organów państwa i samorządów w realizacji zadań zarządzania kryzysowego.

3. Zadania służb ratowniczych w ochronie ludności i zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

4. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej.

5. Bezpieczeństwo imprez masowych.

6. Organizacja ochrony ludności w czasie pokoju, kataklizmów i działań wojennych.

Back to top