Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.

Gajusz Juliusz Cezar

mgr JUSTYNA KLUZ- MACHLIK

                                                                          dyrektor szkoły od 1 września 2021 roku

nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny

Przedmiot: język angielski

mgr DAWID CEGLAREK

wicedyrektor szkoły,

nauczyciel dyplomowany

Przedmiot: geografia, podstawy wiedzy o turystyce

mgr MAREK KUBOCZ

dyrektor szkoły w latach 2005 - 2020,

nauczyciel dyplomowany

Przedmiot: podstawy przedsiębiorczości, informatyka

mgr DOROTA PACZYŃSKA-BULSKA

nauczyciel dyplomowany , egzaminator maturalny,

   wicedyrektor szkoły w latach 2005-2020,   

        dyrektor szkoły 2020-2021.

Przedmiot: język polski 

mgr JADWIGA DOBRZYCKA

nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny

Przedmiot : matematyka

mgr MONIKA PAJĄK

nauczyciel dyplomowany

Przedmiot: język niemiecki

    mgr Anna Gryglaszewska

                   nauczyciel kontraktowy

                   Przedmiot:  język hiszpański

                                                                                                                           

mgr SYLWESTER GRZANKA

nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny

Przedmiot: geografia, wychowanie fizyczne

mgr BEATA KAPSKA

pedagog szkolny, nauczyciel dyplomowany

Przedmiot :

wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie

mgr ANNA KISIELEWSKA

nauczyciel mianowany, egzaminator maturalny

Przedmiot : język polski

mgr KATARZYNA KUREK

nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny

Przedmiot: język niemiecki

mgr JOANNA LEDUCHOWSKA

nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny

Przedmiot: chemia, fizyka, przyroda

mgr BEATA MAŁYSZ

bibliotekarz szkolny, nauczyciel dyplomowany

Przedmiot:wiedza o kulturze

mgr EWA MACZUGA- SZCZERBOWSKA

nauczyciel dyplomowany, trener akrobatyki sportowej, instruktor narciarstwa zjazdowego

Przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr MARTA MIEŃCIUK

nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny

Przedmiot: historia

KSIĄDZ MGR  ADAM MEYER   

nauczyciel dyplomowany
  Przedmiot: religia

mgr SZYMON NIEDŹWIEDZKI

nauczyciel mianowany

Przedmiot:

historia, wiedza o społeczeństwie

mgr KRZYSZTOF PIECHACZEK

Podinspektor w stanie spoczynku

Przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa, podstawy wiedzy o służbach mundurowych

mgr EWA SZYLEWSKA

nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny

Przedmiot: matematyka

mgr JOLANTA TINEL- BAŃCZYK

nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny

Przedmiot: język polski, zajęcia artystyczne,technika, informatyka

mgr JUSTYNA WIĘCEK

nauczyciel mianowany,egzaminator maturalny

Przedmiot : język angielski

 mgr WŁADYSŁAW MACIEJ ŻYMIRSKI

nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny

Przedmiot : język polski

mgr ANDRZEJ ADAMCZYK

nauczyciel dyplomowany

Przedmiot: wychowanie fizyczne

Z dniem 3. 9 . 2018  stanowisko  IOD przejmuje CUW w osobie pani Patrycji Kaczmarczyk.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

  • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Sucharskiego w Katowicach przy ul. Józefowskiej 32; kod pocztowy: 40-144 Katowice;

tel. 32-58-23-50; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Patrycja Kaczmarczyk. Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 32-60-61-328.

  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego.

  • Odbiorcami danych osobowych mogą być: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach realizujące obsługę księgową, płacową oraz inne usługi związane z obsługą przedszkola; Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, które dostarcza platformy informatyczne przetwarzania danych; firmy informatyczne, z którymi podpisane są stosowne umowy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy z o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.

  • W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  • Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

  • Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach WWW szkoły określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona WWW.

 

 

 

 

Back to top