Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.

Gajusz Juliusz Cezar

Klasa artystyczna jest adresowana do młodzieży pragnącej rozwijać swoje pasje związane z szeroko rozumianą sztuką. Profil ten jest nastawiony na realizowanie potrzeb uczniów chcących w przyszłości zaistnieć w zawodzie dziennikarza, aktora, grafika i innych pokrewnych. W ramach tej klasy powstanie grupa o profilu ogólnym.

 

"Ucieczka w śmieszność i groteskę stała się jedyną możliwością uniknięcia śmieszności: lepiej być błaznem grającym przed pełną salą niż Hamletem przemawiającym do pustych krzeseł."Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni

Klasa artystyczna realizuje program klas ogólnokształcących z rozszerzeniami z  języka polskiego oraz język angielski.

Program nauki przedmiotów humanistycznych stanowi zwartą całość i jest nastawiony na wychowanie uczniów jako świadomych odbiorców kultury, wyposażonych w rzetelną wiedzę. Kształtowaniu umiejętności i rozwijaniu talentów artystycznych służy szeroka gama zajęć dodatkowych.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych zajęciach warsztatowych.

Jeśli wybierzesz naukę w naszej szkole w klasie artystyczno-dziennikarskiej z pewnością będziesz uczestniczył w następujących zajęciach:

 • w warsztatach dziennikarskich w Pałacu Młodzieży ,
 • w warsztatach filmowych w Pracowni Medialnej Pałacu Młodzieży,
 • w zajęciach koła teatralnego w Miejskim Domu Kultury Bogucice,
 • w lekcjach teatralnych w Teatrze Rozrywki,
 • w zajęciach Akademii Filmowej Kinie Kosmos i Światowid,
 • w Akademii Powtórek Maturalnych, odbywających się w Centrum Sztuki Filmowej Kosmos,
 • w warsztatach filmowych w Centrum Sztuki Filmowej Kosmos
 • w wykładach organizowanych przez Wyższą Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy.
 • w projektach Filmoteki Szkolnej,

 

Zdobytą wiedzę i umiejętności dziennikarskie możecie doskonalić przy tworzeniu szkolnego miesięcznika Świat Suchara . Gazetka wydawana jest w wersji papierowej i elektronicznej, a przeczytać w niej można opowiadania, wiersze , felietony, eseje uczniów. Jest też kącik psychologicznych porad. Młodzi dziennikarze naszej szkoły mają już swoje pierwsze sukcesy: ich recenzje książek i filmów zostały opublikowane w Dzienniku Zachodnim, w dodatku JuniorMedia.

W ramach koła teatralnego pod kierunkiem nauczycielki naszej szkoły powstał Teatr Makoma, biorący udział w ogólnopolskich przeglądach i festiwalach. Młodzi aktorzy prowadzą także działania, których celem jest współtworzenie wydarzeń kulturalnych Katowic ( np. przygotowanie spektaklu charytatywnego w Teatrze Ateneum, występy dla publiczności w MDK Katowice-Bogucice).

Naszą ofertę edukacyjną wzbogacają liczne zajęcia, które są prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły we współpracy z pracownikami różnych instytucji kulturalnych, jak na przykład:

 • lekcje historyczno-polonistyczno-filmowe w Centrum Sztuki Filmowej,
 • zajęcia w Muzeum Śląskim, Muzeum Historii Katowic, Centrum Scenografii Polskiej.

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela brali udział w tworzeniu Śląskiej Kroniki Filmowej i organizowaniu dwuetapowego konkurs o zasięgu wojewódzkim „Mistrzostwa Filmowe” objętym patronatem Prezydenta Katowic, uczestniczyli w międzynarodowych projektach wymiany młodzieży.

Klasy artystyczne naszego liceum zostały objęte patronatem naukowym przez Instytut Nauki o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Śląskiego. W ramach współpracy między liceum a uczelnią uczniowie będą brali udział między innymi w:

 • w wydarzeniach naukowy organizowanych przez Instytut (konferencje, warsztaty, spotkania kół naukowych, w imprezach zamkniętych przeznaczonych dla studentów: Festiwal Nauki , Akademię Filmu Polskiego);
 • w cyklu zajęć prowadzonych przez pracowników i doktorantów Wydziału Filologicznego.

Umowa o współpracy została podpisana przez Prorektora ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołka i dyrektora XIV LO mgr Marka Kubocza.


W roku szkolnym 2020/2021 powstał oddział KLASY OGÓLNEJ , który połączony jest z oddziałem artystyczno-dziennikarskim.

Klasa ogólna realizować będzie program klas ogólnokształcących z rozszerzeniami z geografii oraz języka angielskiego. Profil ogólny jest adresowany do osób ciekawych świata, mających wiele pasji, szukających  swojej przyszłej ścieżki zawodowej na wielu płaszczyznach. Jeśli lubisz uczyć się języków obcych, a ponadto interesują Cię podróże, to klasa ogólna jest właśnie dla Ciebie. 

W ramach realizacji  geografii  uczniowie poznają wzajemne zależności pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka. Aby lepiej zrozumieć otaczający nas świat, w ramy lekcji wprowadzone zostaną następujące zajęcia:

- wykłady / ćwiczenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ,

- lekcje w Planetarium Śląskim,

- szkoleniowa, dwudniowa wycieczka na Jurę ,

- zajęcia w terenie – marsze na orientację /  wizyta w oczyszczalni ścieków,

- wyjście do ZOO / palmiarni / egzotarium/ muzeum,

 -cykliczne rajdy szkolne, wycieczki  rowerowe,

- wycieczki kilkudniowe. 

Podczas lekcji w szkole każdy uczeń nauczy się min:  rozpoznawać i nazywać chmury, przewidywać pogodę, rozróżniać podstawowe skały i minerały czy  gatunki drzew. W lepszym zrozumieniu procesów fizycznych pomogą filmy edukacyjne i prezentacje.  Idąc z duchem czasu, do nauki mapy posłuży nam aplikacja na telefon.  Dopełnieniem wiedzy z możliwością zdobycia bardzo dobrych ocen będą konkursy zamieszczone w  gazetce szkolnej  „Świat Suchara” oraz liczne wycieczki Szkolnego Koła Turystycznego „Suchartur”.  Dla ambitnych wsparcie i pomoc w napisaniu pracy badawczej na Olimpiadę Geograficzną. Każda osoba, która interesuję się przyrodą na pewno znajdzie coś ciekawego dla siebie! 

 

 

 

Back to top