To już piękna tradycja, związana z naszą szkołą. Oto kolejny już rocznik uczniów klas pierwszych mundurowych złożył uroczyste ślubowanie na sztandar XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach. Jak co roku, pierwszoklasiści wraz ze swoimi rodzicami, zgromadzili się na placu przed kościołem p.w. św. Józefa Robotnika

, gdzie w obecności zaproszonych gości oraz nauczycieli szkoły odbył się akt przyrzeczenia. Następnie głos zabrał pan dyrektor szkoły, który przemawiając do swoich uczniów zwrócił szczególną uwagę na patriotyczny wymiar przysięgi, podkreślając jednocześnie, że nauka w naszej szkole kształtuje postawy nawiązujące do najszlachetniejszych wzorców z historii Polski. Po wręczeniu pierwszoklasistom stosownych zaświadczeń, grupa uczniów klas starszych zaprezentowała pokaz musztry paradnej, przygotowanej przez dowodzącego cała ceremonią majora Witolda Zalewskiego. Całą uroczystość zakończyła defilada klas pierwszych, po której udaliśmy się do kościoła p.w. św. Józefa Robotnika, gdzie miała miejsce msza święta, którą swoją osobą uświetnił Metropolita Katowicki Arcybiskup Wiktor Skworc. Jego Eminencja skierował do zgromadzonych uczniów słowa, w których swoją uwagę skupił na najwyższe wartości z Bogiem, Honorem i Ojczyzną na czele, apelując, aby stały się one drogowskazem wiodącym do przyszłości. Msza zakończyła oficjalną część ślubowania, po czym pierwszoklasiści rozpoczęli tradycyjne także podskoki, przysiady oraz pompki. I chociaż koniec uroczystości nie był zbyt poważny, to jednak trzeba zaznaczyć, że była to bardzo ważna chwila w życiu nowoprzyjętych uczniów XIV LO im mjr. Sucharskiego, a można nawet postawić tezę, że jak do dziś, była to najważniejsza chwila w ich życiu. Następne ślubowanie już za rok i nie ma co ukrywać – już nie możemy się doczekać… 

Back to top