10 marzec Sucharski świętuje  podpisanie umowy partnerskiej między XIV LO a INSKI Uniwersytetu Śląskiego.

Ze strony uczelni dokument sygnował prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka, Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ i Kierownik Zakładu Komunikacji Kulturowej. W imieniu XIV Liceum Ogólnokształcącego umowę podpisała z-ca dyrektora Dorota Paczyńska-Bulska.

004
004
015
018
p005
Previous Next
1 2 3 4 5
W uroczystości brali udział : dr Julia Legomska (koordynator współpracy ), dr Anna Maj, dr Magdalena Ochwat, uczniowie klasy IIIa i III b, IIe, IIIe , przedstawiciele Rady Rodziców- pani Alicja Nieckula i pan Grzegorz Kawiorski, nauczyciele: pani Nowok- Pajda, pani Małysz , Jolanta Tinel (koordynator współpracy), a spotkanie odbyło się w siedzibie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego.

Program imprezy wyglądał następująco: - uroczyste przywitanie gości przez mgr B. Witek; - przedstawienie obu placówek: Uniwersytetu Śląskiego i XIV LO- prezentacje przygotowane przez Dominikę Ciepły i Pawła Chorobę, - historia dotychczasowej współpracy- prelekcja wygłoszona przez mgr Jolantę Tinel; -podpisanie umowy przez przedstawicieli szkoły i uczelni- panią mgr Paczyńską- Bulską i prof. zw.dr hab. Tadeusza Miczkę, -wykład prof.zw.dr hab. Miczki Informacje i wartości w życiu współczesnego człowieka ; -warsztaty biblioteczne dla uczniów Wyszukiwanie w labiryncie informacji.

 

Back to top