Co jest najśmieszniejsze w ludziach? Zawsze myślą na odwrót: spie­szy im się do dorosłości, a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem.

Tracą zdrowie by zdobyć pieniądze, potem tracą pieniądze by odzyskać zdrowie. [...]

Żyją jakby nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli..

Paulo Coelho  "Być jak płynąca rzeka"

Harmonogram zebrań z rodzicami

w roku szk. 2018/2019

                   

                      1. 10.09.2018 (poniedziałek)  
                        godz.17.00    Zebrania organizacyjne dla klas II i III,

                        godz. 18.00   zebrania organizacyjne dla klas Ib,c,d,

                      godzina 17:00  17.9.2018 zebranie dla klasy Ia

 

                    2. 20.11.2018 (wtorek)
                        godz. 17.00   zebrania dla klas II i III - dotyczą zagrożeń
                        ocenami niedostatecznymi,

                        godz.18.00    zebrania dla klas I- dotyczą
                        zagrożeń ocenami niedostatecznymi.

                    3. 08.01.2019 (wtorek)
                        godz.17.00     zebrania dla klas II i III -  dotyczą    
                        klasyfikacji  semestralnej,

                        godz.18.00    zebrania dla klas I - dotyczą
                        klasyfikacji semestralnej.

                    4. 21.03.2019 (czwartek)    
                        godz.17.00    zebrania ogólne klas I i II.    

                        godz.18.00    ostatnie zebrania klas III                    

                    5. 20.05.2019 (poniedziałek)    
                        godz.17.00   zebrania dla klas I i II- dotyczą
                        zagrożeń ocenami niedostatecznymi.


Od 16.00 do 18.00 w dniach zebrań będą odbywały się konsultacje nauczycieli z rodzicami.

 

          
               

Back to top