• XIV Liceum Ogólnokształcące
  XIV Liceum Ogólnokształcące
 • to wyjątkowa szkoła
  to wyjątkowa szkoła
 • dla lubiących wyzwania
  dla lubiących wyzwania
 • przygodę
  przygodę
 • oraz działania artystyczne
  oraz działania artystyczne

Regulamin Szkolnego Konkursu Informatycznego

na prezentację multimedialną

„MOJA SZKOŁA”

 

§ 1I. Cele konkursu:

- kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły;

- zwrócenie uwagi uczniów na szkołę, w której się uczą, poznanie tradycji i historii szkoły;

- rozwinięcie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych;

- rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych i innych   dokumentów do opracowania prezentacji multimedialnej;

- promowanie talentów młodzieży;

- tworzenie trwałej więzi ze szkołą;

- motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

 

 

§ 2

II. Organizator:

Organizatorem konkursu jest XIV LO im. mjr. Henryka Sucharskiego  w Katowicach
Organizacją konkursu w XIV LO zajmują się i informacji udzielają:

 • Krzysztof Cymerys- nauczyciel informatyki i fizyki,
 • Jolanta Tinel – nauczycielka języka polskiego i zajęć artystycznych,
 • Dawid Ceglarek – nauczyciel geografii,
 • Szymon Niedźwiedzki – nauczyciel historii i WOS
 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I – III naszej szkoły

 

 

§ 4

 

Warunki przystąpienia do Konkursu:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału i przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat: „MOJA SZKOŁA”.

§ 5

Sposób przygotowania prac:

 

 1. Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point.
 2. Maksymalna objętość nie może przekraczać 50 MB.
 3. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.
 4. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia lub grupyuczniów (mile widziane własne zdjęcia i komentarze).
 5. Nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu.
 6. Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD lub drogą elektroniczną.
 7. Do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora,  adres elektroniczny autora pracy .
 8. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
 9.  Zgłoszona praca powinna zawierać bibliografię.
 10. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich oraz uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich.
 11. Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym samym zgodę na ich reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne prezentacje, a także prezentowanie prac na wystawach związanych z działalnością, prowadzonych przez Organizatora). Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
  • do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).
 12. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.

§ 6

Zasady oceny przygotowanych prac:

Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagród dla najlepszych prac oraz pamiątkowych dyplomów dla wszystkich uczestników.
Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału, a także:

 • Poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji.
 • Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
 • Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.
 • Kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału.
 • Techniczną poprawność wykonania prezentacji.

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania na stronie oraz podstronach XIV LO w Katowicach.

 

Oceny prac, wyboru nagrodzonych oraz wyróżnionych zdjęć dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa.

 

§ 7

Nagrody:

1.Organizator konkursu przewiduje przyznanie trzem najlepszym prezentacjom  nagród rzeczowych.

 

 

2. Laureaci konkursu  otrzymują dyplom laureata, a wszyscy uczestnicy dyplomy z podziękowaniami za udział w konkursie

 

 

§ 8

Termin i miejsce konkursu

 

 1. Prezentację należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. lub napłytcie CD/DVD/pendrive do nauczycieli organizujących konkurs.
 3. Termin dostarczania prac : 3 grudnia 2019r.
 4. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 20 grudnia 2019.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

 

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia

 

 

Back to top