• XIV Liceum Ogólnokształcące
  XIV Liceum Ogólnokształcące
 • To wyjątkowa szkoła
  To wyjątkowa szkoła
 • dla lubiących wyzwania
  dla lubiących wyzwania
 • oraz działania artystyczne
  oraz działania artystyczne
 • przygodę
  przygodę

4 września  uroczyście rozpoczęliśmy  rok  szkolny 2018/2019. O godzinie 8:00  odbyła się msza święta w intencji całej szkolnej społeczności,  a następnie spotkanie z Panem Dyrektorem, Panią Wicedyrektor i całym gronem pedagogicznym.

Pan Dyrektor przywitła wszystkich obecnych, a szczególnie ciepło i serdecznie zwrócił się do nowych uczniów, wyraził nadzieje, że nasza szkoła będzie dla nich przyjaznym i bezpiecznym miejscem, w którym będą rozwijać swoje pasje i odkrywać talenty. Zaapelował do wszystkich uczniów, aby rzetelnie  wykonywali swoje szkolne obowiązki, osiągali dobre wyniki w nauce , brali czynny udział w życiu szkoły. Podziękował również absolwentom, którzy przybyli na uroczystość i poprosił, żeby odwiedzali szkołę i chwalili się swoimi sukcesami. 

 

Back to top