• XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 • Klasy artystyczne i ogólne
  Klasy artystyczne i ogólne
 • Klasy mundurowe pożarnicze
  Klasy mundurowe pożarnicze
 • Klasy mundurowe policyjne
  Klasy mundurowe policyjne
 • Klasy mundurowe wojskowe
  Klasy mundurowe wojskowe

4 września  uroczyście rozpoczęliśmy  rok  szkolny 2018/2019. O godzinie 8:00  odbyła się msza święta w intencji całej szkolnej społeczności,  a następnie spotkanie z Panem Dyrektorem, Panią Wicedyrektor i całym gronem pedagogicznym.

Pan Dyrektor przywitła wszystkich obecnych, a szczególnie ciepło i serdecznie zwrócił się do nowych uczniów, wyraził nadzieje, że nasza szkoła będzie dla nich przyjaznym i bezpiecznym miejscem, w którym będą rozwijać swoje pasje i odkrywać talenty. Zaapelował do wszystkich uczniów, aby rzetelnie  wykonywali swoje szkolne obowiązki, osiągali dobre wyniki w nauce , brali czynny udział w życiu szkoły. Podziękował również absolwentom, którzy przybyli na uroczystość i poprosił, żeby odwiedzali szkołę i chwalili się swoimi sukcesami. 

 

Back to top