W imieniu Poradni Psychologiczno-Pedagogigcznej numer 5 w Katowicach do skorzystania z szkoleń poświęconych bezpieczeństwu w świeci. Szczegóły dostępne pod adresem: files/Plakat_DBI_2022.pdf 

Back to top