• XIV Liceum Ogólnokształcące
  XIV Liceum Ogólnokształcące
 • to szkoła
  to szkoła
 • dla lubiących wyzwania, przygodę
  dla lubiących wyzwania, przygodę
 • dobrą zabawę
  dobrą zabawę
 • oraz działania artystyczne
  oraz działania artystyczne

Drodzy Maturzyści!

Wyniki egzaminu maturalnego dostępnę są od 5 lipca w godzinach na stronie internetowej  https://wyniki.edu.pl hasła i loginy były rozdane podczas egzaminów maturalnych. 

Świadectwa należy odbierać osobiście w godzinach pracy sekretariatu. W przypadku odbioru przez osobę trzecią, należy mieć upoważnienie do odbioru. 

UWAGA !!! EGZAMIN POPRAWKOWY! 

Termin składania deklaracji mija 12 lipca.

Informacja dotycząca egzaniumu poprawkowego:

Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły w woj. śląskim, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły macierzystej.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

 • część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek, godz. 09:00)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 12 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

 

Egzamin w terminie poprawkowym NIE  PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

 

Back to top