• XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 • Klasy artystyczne i ogólne
  Klasy artystyczne i ogólne
 • Klasy mundurowe pożarnicze
  Klasy mundurowe pożarnicze
 • Klasy mundurowe policyjne
  Klasy mundurowe policyjne
 • Klasy mundurowe wojskowe
  Klasy mundurowe wojskowe

8-26 stycznia Wizyta studentów z programu AIESEC. 8 stycznia zawitali do naszej szkoły studenci z wymiany w ramach programu AIESEC. Będą prowadzili lekcje we wszystkich klasach przez następne 3 tygodnie.

20 styczni    Mundur uczennicy / ucznia XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Katowicach zobowiązuje! Pamiętając o tej zasadzie Dominika Żukowska z klasy Ia postanowiła wziąć udział w biegu prawdziwych „ludzi ze stali”.

Osoby poniżej 18-go roku życia obowiązkowa - potrzebna zgoda rodziców na strzelanie oraz samodzielny przyjazd i powrót do domu. Dopuszcza się połączenie obu zgód na jednym oświadczeniu.

  Do Grupy Reprezentacyjnej naszej szkoły należy dwudziestu sześciu kadetów, wzorowo wyszkolonych w dziedzinie musztry . Grupa składa się z Drużyny Musztry Paradnej z bronią i Drużyny Musztry Paradnej bez broni.

5 grudnia Klasa I oraz II artystyczna udała się na zajęcia lekcyjne do Muzeum Śląskiego. Uczniowie mięli okazję poznać dzieła różnych twórców znajdujacych się w galerii sztuki.  W ramach lekcji historii poznali  rozwoju przemysłu naszego regionu oraz dowiedzieli się na czym polegały plebiscyty przeprowadzane na początku XX w.

 

 

 

Nasz szkoła już trzeci raz w tym roku szkolnym współorganizowała imprezę biegową. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy z klas mundurowych zabezpieczających trasę biegu uczestnicy mogli liczyć na wsparcie i pomoc w razie potrzeby.

7 grudnia Klasy II c, d oraz e mające rozszerzoną geografię lub lekcje przyrody udały się na wykłady na Wydział Nauk o Ziemi UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO. Zajęcia poprowadził dr Andrzej Boczarowski, a tematy były następujące: "Tektonika płyt litosfery" oraz "Grawitacja a rozmiary organizmów".

7 grudnia Klasy policyjne odbyły lekcję rozszerzonej historii wśród eksponatów, map i tablic interaktywnych w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

15 grudnia Uczniowie klas mundurowych naszej szkoły uczestniczyli w sympozjum nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z okazji jubileuszu 10-cio lecia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej.

Back to top