Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą.

Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki.

Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka.

Albert Einstein

 

Zarządzenie Dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego im mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach.

w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych oraz zakończenia zajęć dydaktycznych w XIV Liceum Ogólnokształcącym im mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach

§ 5

Działając w oparciu o Rozporządzenie MEN z 5.X.2010 roku oraz zgodnie z § 5 rozporządzenia MENiS z 18.IV.2002 roku ustalam dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017 / 2018.

 

13 października 2017r.- piątek

2 stycznia 2018r.- wtorek

2 maja 2018r. - środa

4, 7, 8, 9, 10, 11 maja 2018r. - Matury

1 czerwca 2018r. - piątek

 

Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, jednakże w w/w dniach na terenie szkoły będą prowadzone zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

 

Back to top