Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą.

Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki.

Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka.

Albert Einstein

Wydarzenia

 

Data

  1. Uroczyste rozpoczęcie 

roku szkolnego 2021/2022

 

01.09.2021r

  1. Rekolekcje szkolne

 

11-13.04. 2022r.

  1. Dni otwarte

 

Wiosna 2022r. 

Zostaną dopasowane do terminów egzaminu ósmoklasisty

  1. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktycznych 

            klas III

29.04.2022r.

  1. Matura 2022r. 

 

04-20.05.2022r.

 

  1. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24.06.2022r.

Dni ustawowo wolne:

14.10. 2021 - Dzień Edukacji Narodowej

11.11.2021 - Narodowe Świato Niepodległości

 

6.1.2022- Święto Trzech Króli

3.5.2021 - Święto Konstytucji

16.06.2022 - Boże Ciało

 

Dodatkowe dni wolne

  Zarządzenie Wewnętrzne nr ...........

z dnia ........

Dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr H. Sucharskiego

w Katowicach

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych oraz zakończenia zajęć dydaktycznych w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr  H. Sucharskiego

&1

Działając w opraciu o Rozporządzenie MEN z 05.10.2010 roku oraz zgodnie z &5 rozporządzenia MENiS z 18.04.2002 roku, ustalam dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2021/2022:

- 15.X

-2.XI, 12.XI

-7.1

-2.V,  4.V,  5.V, 6.V

-17.VI

 

Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednakże w tych dniach na terenie szkoły będą prowadzone zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

&2

Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyżśzych ustalam na dzień 30.04.2021 roku.

&3

Zakończenie zajęć dydaktycznych w  pozostałych klasach ustalam na dzień 25.06.2021 roku.

                                                                                                                                                                                             &4 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podpisania.

 

Dyrektor XIV LO mgr Justyna Kluz-Machlik


 

Back to top