Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.

Gajusz Juliusz Cezar

Klasy wojskowe to nie tylko chęć zdobywania wysokiej sprawności fizycznej, którą można osiągnąć jedynie poprzez regularny trening, ale również umiejętność poruszania się w terenie, współdziałania w grupie, posługiwania się różnymi typami broni, pokonywania przeszkód, które wydają się nieosiągalne.

 

"Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Co nam obca moc wydarła, Szablą odbierzemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, Do Polski z ziemi włoskiej. Za twoim przewodem Złączem się z narodem."Józef Wybicki

Klasa wojskowa realizuje program klas ogólnokształcących z rozszerzeniami z geografii oraz fizyki.

Oferta naszej szkoły, która dotyczy klasy wojskowej przedstawia się następująco:

Obozy szkoleniowe:

a) letnie podczas których odbywają się z następujące zajęcia:

 • zajęcia wspinaczkowe umożliwiające zapoznanie ze sprzętem wspinaczkowym, sposobami asekuracji,
 • zajęcia strzeleckie umożliwiające zapoznanie z różnymi typami broni, zasadami bezpieczeństwa, postawami strzeleckimi,
 • zajęcia samoobrony umożliwiające zapoznanie z technikami obrony i ataku różnych stylów walki,
 • zajęcia pierwszej pomocy umożliwiające zapoznanie z technikami udzielania pierwszej pomocy w warunkach zagrożenia życia,
 • pograficzne umożliwiające rozwijanie praktycznych umiejętności poruszania się w terenie z wykorzystaniem map oraz kompasu,
 • zajęcia paintball umożliwiają rozwijanie praktycznych umiejętności i doskonalenie technik strzeleckich,

b) zimowe

 • zajęcia na nartach pod okiem instruktorów umożliwiają postawienie pierwszych kroków jak również rozwijanie technik zjazdowych,
 • marsze kondycyjne w trudnych zimowych warunkach rozwijają siłę, wytrzymałość i ogólna sprawność fizyczną

Współpraca z jednostkami wojskowymi:

Dzięki uczestnictwu w dniach otwartych uczniowie maja możliwość zapoznania się:

 • ze sprzętem wojskowym nowej generacji,
 • sposobami działania jednostek szybkiego reagowania
 • codziennymi obowiązkami żołnierza,
 • rodzajami broni,
 • jak również rozwijania umiejętności strzeleckich.

Zajęcia w parku linowym:

 • Umożliwiają zapoznaniem się ze sprzętem wspinaczkowym, poznanie różnych technik pokonywania przeszkód zawieszonych na dużych wysokościach.

Zajęcia samoobrony:

 • Umożliwiają rozwijanie technik obrony i uzasadnionego ataku. Dają możliwość rozwijania sprawności fizycznej.

Marsze kondycyjne:

 • Umożliwiają rozwijanie siły i wytrzymałości. Znakomicie łączą teorie z praktyką. Uczą orientacji przestrzennej z wykorzystaniem map i kompasów.

Zajęcia na strzelnicy:

 • Umożliwiają rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów poprzez poznanie typów broni, postaw strzeleckich i zasad bezpieczeństwa obowiązujących na strzelnicy.

Zajęcia z musztry:

 • Umożliwiają poznanie podstawowych komend, ustawień i zwrotów niezbędnych dla każdego żołnierza.

System awansu:

 • Dostosowany został do możliwości i sprawności fizycznej uczniów. Umożliwia jeszcze większe zaangażowanie uczniów w działaniu chcących osiągnąć jak najwyższy stopień związany z systemem szkolenia.

Turnieje i zawody:

 • sprawni jak żołnierze
 • wyposażają uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia studiów na uczelniach wojskowych i cywilnych
 • przygotowują uczniów do egzaminów sprawnościowych na uczelnie resortowe
 • umożliwiają poznanie specyfiki pracy w służbie zawodowej

Back to top