Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.

Gajusz Juliusz Cezar

Klasy policyjne są klasami Liceum Ogólnokształcącego, w których jako dodatkowy dział prowadzone są zajęcia z zakresu wiedzy dotyczącej policji. Specjalność policyjna jest ofertą skierowaną przede wszystkim do uczniów widzących swoją przyszłość w niebieskim, policyjnym mundurze. Powinni ją jednak rozważyć wszyscy, którzy myślą o pracy w pokrewnych policji służbach takich jak służba celna, straże miejskie i agencje ochrony.

 

"Praca w policji to nie jest praca. To jak wstąpienie do zakonu, gdzie wszystko trzeba poświęcić. Trzeba oddać swój czas i zapomnieć, że jest inne, normalne życie. A wcześniej czy później zapłacić za to rachunek."Piotr Pochuro

Klasa policyjna realizuje  program klas ogólnokształcących z rozszerzeniami z języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii.

Uczniowie, którzy wybiorą tą specjalność mogą liczy na sporą dawkę wiedzy z zakresu prawa, głównie karnego, naukę podstawowych technik i taktyk działania policji, sporo strzelania z różnorodnej broni oraz musztrę, w tym również musztrę bojową policji.

Nauczanie wiedzy policyjnej odbywa się:

  • zajęcia teoretyczne obejmujące: strukturę i zadania policji, podstawy prawa karnego i wykroczeń, procedury czynności służbowych i stosowania środków przymusu bezpośredniego, regulaminy, teorię strzelania oraz znajomość broni i sprzętu będącego na wyposażeniu policji.
  • zajęcia praktyczne: musztra ogólna i policyjna, strzelania, stosowanie środków przymusu bezpośredniego, prowadzenie działań prewencyjnych i rozpraszających, posługiwanie się maskami przeciwgazowymi oraz treningi walki wręcz i ćwiczenia na torach sprawnościowych.
  • praktyczne zajęcia w terenie obejmujące elementy marszów wg mapy i busoli, działań przeciwdywersyjnych, anty-terrorystycznych, działań ochronnych i konwojowych.
  • wycieczki do komisariatów, Komendy Wojewódzkiej oraz Szkoły Policji w Katowicach.
  • wiosenny obóz szkoleniowy obejmujący naukę zachowania się i poruszania w terenie, prowadzenie działań prewencyjnych i elementów działań przeciwdywersyjnych i antyterrorystycznych.
  • zimowy obóz szkoleniowy
  • obejmuje naukę prowadzenia interwencji policyjnych, zabezpieczania miejsca przestępstwa, prowadzenia działań konwojowych oraz znajomości musztry policyjnej.

Back to top