25.10.2012r tj. czwartek, mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w obchodach 90-lecia Policji Województwa Śląskiego.

Po przybyciu na miejsce, udaliśmy się na aulę, gdzie zasiedliśmy w wyznaczonych miejscach. Po Kiku minutach, ja, przewodnicząca klasy Ia – Justyna Kowalczyk, wraz z moją zastępczynią – Dominiką Kowalską, miałyśmy okazję udzielić wywiadu dotyczącego głównie zawodu z jakim wiążemy naszą przyszłość, specjalności w jakiej się szkolimy i naszej szkoły, do której uczęszczamy.

Później nastąpiło rozpoczęcie konferencji o charakterze międzynarodowym. Po krótkim wprowadzeniu wszystkich zebranych tematów zebrania, nastąpiło wygłaszanie recenzji na poszczególne tematy. Dr. hab. Zbigniew Hojka w swoim przymówieniu skupił się głównie na sprawie dotyczącej autonomii województwa śląskiego. Przedstawił osoby, które przyczyniały się do ustanowienia autonomii śląskiej. Przemówienie było bogate w różne ciekawe fotografie, które podczas wystąpienia, pojawiały się na ekranie pokazowym. W czasie wystąpienia p. Zbigniewa Hojki, wielu z nas mogło poszerzyć swoją wiedzę o historii autonomii i jej kształtowaniu w Polsce.

Następnym aspektem wchodzącym w uroczystość obchodów 90-lecia Policji Województwa Śląskiego było wstąpienie pana nadkom. Dawida Kaszuby, który zaznajomił nas z ówczesnymi głównymi komendantami województwa śląskiego, którzy pełnili tą funkcję w przedziale lat 1922-1939. Również ta prezentacja była bogata w zdjęcia przedstawiające, jak wcześniej wspomniałam komendantów województwa śląskiego. Pan nadkom. Dawid Kaszuba, przedstawił nam również strukturę jednostek policji w latach 1922 oraz miejsca ich siedzib. Zapoznał nas również z ówczesnymi umundurowaniami funkcjonariuszy Policji, a także ze zdjęciami wprowadzającymi osoby w pełnienie funkcji funkcjonariusza Policji, m.in. strzelanie, zajęcia z pierwszej pomocy przed medycznej. Reasumując prezentacja dotyczyła głównie dziejów ówczesnej Policji województwa śląskiego.

Kolejnym punktem składającym się na obchody 90-lecia Policji Województwa Śląskiego był wystąpienie czeskiego przedstawiciela z miejscowości Opawa, który krótko opowiedział nam o Policji Województwa Śląskiego w Zaolziu. Po tym wystąpieniu, nastąpiła 20-minutowa przerwa na ewentualny posiłek oraz toaletę. Tuż po zebraniu się wszystkich osób w auli pani podkom. mgr Katarzyna Grześkowiak przystąpiła do kolejnej prezentacji, tym razem dotyczącej śląskich funkcjonariuszy w aspekcie zbrodni katyńskiej. I tym razem duży nacisk kładziono na historię policji województwa śląskiego. W ów prezentacji również ujęto różne fotografie, m.in. przedstawiające Grób Polskiego Policjanta znajdujący się w Katowicach. Kolejne wystąpienie również skupiało się na sprawach dotyczących Policjantów z okresu począwszy od 1922 roku.

Najbardziej przekonująca nas prezentacją było wystąpienie pani insp. mgr. Anny Rosół ze Szkoły Policji w Katowicach . Prezentacja nosiła nazwę „Zawód policjant – kryteria dobra zawodowego”. Dzięki temu wystąpieniu dowiedzieliśmy się jakie kryteria winien spełniać kandydat ubiegający się o pracę w służbie Policji. Mieliśmy okazję zobaczyć krótki filmik przedstawiający tzw. „tor przeszkód”, czyli test sprawności fizycznej.

Obchody 90-lecia Policji Województwa Śląskiego zakończyły się ok. godz. 13:30. Myślę, że reprezentowanie naszej szkoły, właśnie przez kl. Ia, było dla nas ciekawym doświadczeniem, w jakim mogliśmy uczestniczyć.

Back to top