W dniu 26 października 2012 roku kadetki i kadeci klasy 1d o profilu pożarniczo-wojskowym zwiedzili Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Z powodu awarii szkolnego wozu strażackiego młodzież dojechała na miejsce miejskim autobusem bojowym, także koloru czerwonego. Muzeum szeroko otwarło swoje podwoje przed uczniami, już o godzinie 9:00, a zwiedzający ruszyli do boju. Kompetentna pani przewodnik opowiadała bardzo interesująco o historii pożarnictwa polskiego, demonstrując coraz to nowe wozy bojowe, Stary, Federale, sikawki, mundury, bosaki, prądownice, haki, kaski, elementy umundurowania, plakietki, gaśnice, rozdzielacze, drabiny i na końcu ogromny reflektor, pamiętający czasy wojny szperacz. Młodzież w trakcie wycieczki pozostawała pod ogromnym wpływem ekspozycji, ilość eksponatów przytłaczała, a stan zachowania ponad 300 letniego wozu gaśniczego z drewna wzbudzał szacunek i respekt. Podczas zwiedzania muzeum nic się nie zapaliło, a pełni wrażeń kadeci i kadetki szczęśliwie powrócili do swoich domów.

005
024
030
035
038
042
054
090
093
142
144
146
Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Back to top