Wrzesień 2012. Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami mgr A. Tchórz, mgr B. Małysz, mgr E. Szczerbowską i mgr A. Adamczykiem brali udział w Wojewódzkim Turnieju z klasami Mundurowymi, który odbywał się w Będzinie.

Zawody zostały zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Będzinie, Starostwo Powiatowe w Będzinie, Urząd Miasta w Będzinie, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Wojkowicach, Szkołę Policji w Katowicach.

Celem zawodów było:

- propagowanie właściwego zachowania na stadionach – kulturalnego kibicowania,

-podnoszenie sprawności fizycznej i aktywnego spędzania czasu wolnego przez młodzież.

W Turnieju uczniowie reprezentowali szkołę w następujących konkurencjach, zajmując zaszczytne miejsca, otrzymując dyplomy i puchary.

1. Turniej Piłki Nożnej : 1 miejsce

2. Turniej Kulturalnego Kibicowania : 1 miejsce

3. Konkurs Wiedzy z zakresu prawa ruchu drogowego, technik kryminalistycznych i zasad prewencji : 2 miejsce

4. Konkurs Pierwszej Pomocy przedmedycznej : 2 miejsce

5. Konkurs na najlepszy zespół- Cheerleaderki : 1 miejsce.

Imprezę uświetnił specjalny pokaz musztry, tresury psa policyjnego oraz degustacja grochówki. Oprawę muzyczną imprezy zapewniła orkiestra policyjna. Bawiliśmy się wspaniale.

001
002
004
007
008
009
012
016
017
019
022
023
025
029
032
Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Back to top