• XIV Liceum Ogólnokształcące
  XIV Liceum Ogólnokształcące
 • to szkoła
  to szkoła
 • dla lubiących wyzwania, przygodę
  dla lubiących wyzwania, przygodę
 • dobrą zabawę
  dobrą zabawę
 • oraz działania artystyczne
  oraz działania artystyczne

Nauczanie stacjonarne w tygodniu 17-21 maj odbywać się będzie dla następujących klas:

klasa

sala lekcyjna

IA

7

IC

3

IIb

5

IIB

4

Nauczanie stacjonarne w tygodniu 24-28 maj odbywać się będzie dla następujących klas:

klasa

sala lekcyjna

IB

3

IIa

5

IIA

7

IIC

4

Przypomnienie najważniejszych informacji w czasie odbywaniu nauki stacjonarnej podczas pandemii.

- do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji Covid-19 oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych,

- maseczki można zdjąć tylko w sali po zajęciu miejsca w ławce,

- nie zajmujemy miejsca w ławkach przy biurku (odstęp od nauczyciela 1,5 m),

- podczas przerw zajmujemy przestrzeń na korytarzu przy dedykowanej sali,

- lekcje podwójne z tego samego przedmiotu mogą zostać połączone w jedną,

- na każdej przerwie dyżurni wietrzą klasę,

- do szkoły nie przynosimy zbędnych rzeczy, nie wymieniamy się i nie pożyczamy przyborów szkolnych i podręczników,

- rekomendujemy unikanie komunikacji publicznej (zalecany dojazd do szkoły rowerem, hulajnogą, pieszo),

- przy wejściu do szkoły dezynfekujemy ręce lub myjemy ręce w łazience wodą oraz mydłem zgodnie z instrukcją,

- poza zajęciami z informatyki oraz w-fu każda klasa ma przydzieloną swoją salę lekcyjną,

-  zajmujemy jedno miejsce w klasie na cały tydzień,

- podwórko dostępne będzie tylko po 2, 3, 4 oraz 5 godzinie lekcyjnej,

- wyłączone z użytkowania jest piętro 2, 3 oraz dobudówka (poza salą z nformatyki, toaletą),

- na zajęcia z informatyki udajemy się zaraz po dzwonku na lekcję (nie czekamy na przerwie pod salą nr 2),

- utrzymujemy dystans (nie przytulamy się, nie pijemy z tych samych butelek, nie 
dajemy gryza" itp. ),

- obowiązuje plan dni mundurowych zgodny sprzed nauczania zdalnego.

Back to top