• XIV Liceum Ogólnokształcące
  XIV Liceum Ogólnokształcące
 • to wyjątkowa szkoła
  to wyjątkowa szkoła
 • dla lubiących wyzwania
  dla lubiących wyzwania
 • przygodę
  przygodę
 • oraz działania artystyczne
  oraz działania artystyczne

ROCZNICA PLEBISCYTU NA GÓRNYM ŚLĄSKU -  20 MARCA 1921r.

Decyzja o plebiscycie na Górnym Śląsku zapadła na konferencji paryskiej w 1919r. Był efektem sporu polsko- niemieckiego o ten teren i został poprzedzony dwoma Powstaniami Śląskimi.

Powstania były wyrazem sprzeciwu wobec niesprawiedliwego traktowania strony polskiej podczas przygotowań do plebiscytu i oddania całej władzy administracji niemieckiej. Wydarzenie to poprzedziła brutalna walka i  „ wojna plakatowa” ,która była częścią akcji propagandowej prowadzonej przez Komitet Polski w Bytomiu i Komitet Niemiecki w Katowicach.W głosowaniu udział wzięło 1 190 846 uprawnionych. Frekwencja była więc prawie stuprocentowa - głosowało ok. 98% uprawnionych.

Plebiscyt odbył się 20 marca 1921r. i dał korzystny wynik Niemcom, którzy sprowadzili tysiące swoich obywateli z głębi kraju , aby mieć pewność wygranej.W wyniku podliczenia głosów za Polską opowiedziało się 40,4%, a za Niemcami 59,5% uprawnionych do głosowania. Zwolennicy Polski na Górnym Śląsku  wobec jawnej niesprawiedliwości  związanej w nierównym traktowaniu obu stron przed plebiscytem wzniecili III Powstanie Śląskie. Ostatecznie Górny Śląsk podzielono i przyznano  Niemcom- 71% terenu , a Polsce 29 %  bardziej uprzemysłowionej części tego regionu.

Back to top