• XIV Liceum Ogólnokształcące
  XIV Liceum Ogólnokształcące
 • to wyjątkowa szkoła
  to wyjątkowa szkoła
 • dla lubiących wyzwania
  dla lubiących wyzwania
 • przygodę
  przygodę
 • oraz działania artystyczne
  oraz działania artystyczne

17 grudnia klasy I i II miały okazję poznać Pana Michała Justeckiego, któty poprowadził spotkanie online pt. ”Głusi we współczesnym świecie”.

Podczas spotkania Michał Justycki opowiedział o tym jak Głusi w Polsce i za granicą odbierają i tworzą sztukę, w jaki sposób niesłyszące osoby mogą być  aktywne w świecie sztuki, kultury i we wszystkich tych obszarach, w których najważniejsze są emocje i mowa ciała, jak taniec, muzyka, teatr. Głusi Artyści też mogą odnosiś sukcesy, mimo że rozwijali się inaczej od rówieśników i inaczej rozumieją otaczający ich świat. Doceńmy ICH.
 
Rozmowa była tłumaczona na Polski Język Migowy przez Panią Irenę Piechę.


Michał Justycki - Absolwent Instytutu Dekoracji Akademii Sztuk Pięknych w Sankt-Petersburgu oraz Wydziału Malarstwa i Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Studia Podyplomowe z Historii Sztuki. Obecnie jest na studiach doktoranckich ASP w Katowicach. Pracuje jako edukator dla osób niesłyszących w Muzeum Śląskim, prowadzi zajęcia w polskim języku migowym, które tłumaczone są na PJM, m.in. ,,Świat ciszy” i ,,Sztuka artystów Głuchych”. Jest pomysłodawcą i organizatorem wystaw plastycznych osób niesłyszących oraz Ogólnopolskiego Plener Malarskiego ,,Tworze więc jestem”. Brał udział w wielu plenerach artystycznych osób niesłyszących w Polsce i zagranicą Od 2001 do 2017 był instruktorem artystycznym w Raciborskim Centrum Kultury. Współzałożyciel Grupy Głuchych Artystów i Seminarium ,,Sztuka łączenia”, skupionego wokół tematu komunikacji, edukacji kultury Głuchych i Sztuce Głuchych.

Back to top