• XIV Liceum Ogólnokształcące
  XIV Liceum Ogólnokształcące
 • to wyjątkowa szkoła
  to wyjątkowa szkoła
 • dla lubiących wyzwania
  dla lubiących wyzwania
 • przygodę
  przygodę
 • oraz działania artystyczne
  oraz działania artystyczne

Praktyczne informacje dotyczące zdalnego nauczania dla ucznia i rodzica.


•Każdy uczeń ma dostęp do dziennika elektronicznego i na bieżąco sprawdza nadesłane przez nauczyciela wiadomości, w przypadku problemów prosimy kontaktować się z wychowawcą klasy.

• Młodzież uczy się w domach, pod kierunkiem nauczycieli (np. wiadomości/ogłoszenia w dzienniku elektronicznym, poprzez e-mail, smsy) korzystając z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych. Uczniowie wykonują zadane prace domowe i odsyłają je nauczycielom.
• Uczeń planuje pracę tak, aby miał czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek.
• Realizujemy tematy oraz zadania na bieżąco i taka nauka nie różni się niczym od nauki w szkole, oprócz oczywiście tego, że uczymy się w domu. Jeśli obecna sytuacja będzie się przedłużała, nauka zdalna będzie tylko doskonalona, co pozwoli na zakończenie bez problemu obowiązkowego materiału w normalnym, ustalonym wcześniej terminie.
•Informacja o zakończeniu nauczania zdalnego i przejściu w tryb normalny pojawi się na stronie szkoły.

•Nauczyciel podczas zdalnego nauczania realizuje podstawę programową i ocenia ucznia za wykonaną pracę.

 

DRODZY UCZNIOWIE
1. Uczniowie powinni nawiązywać kontakt z nauczycielami poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcą poprzez dziennik elektroniczny.
2. Uczniowie organizują naukę własną w domu uwzględniając polecenia i terminy do nauki  nadane przez nauczyciela.
3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom.
5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
7. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

DRODZY RODZICE
1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.
3. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

4. W przypadku braku możliwości wykonania danego zadania z przyczyn niezależnych od ucznia, np. brak komputera, należy poinformować o tym nauczyciela.

Back to top