• XIV Liceum Ogólnokształcące
  XIV Liceum Ogólnokształcące
 • to wyjątkowa szkoła
  to wyjątkowa szkoła
 • dla lubiących wyzwania
  dla lubiących wyzwania
 • przygodę
  przygodę
 • oraz działania artystyczne
  oraz działania artystyczne

9 marca odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta . Rada jest reprezentacją młodzieży katowickich szkół ponadgimnazjalnych, a jej prace mają charakter konsultacyjny. Wzorem radnych Rady Miasta członkowie Młodzieżowej Rady pracują na sesjach oraz w komisjach, których obrady są jawne.

Wybierać i być wybieranym może osoba ucząca się w szkole ponadgimnazjalnej na terenie Katowic, okręgami wyborczymi są szkoły (ponadgimnazjalne oraz zespoły szkół ponadgimnazjalnych), a ilość radnych Młodzieżowej Rady Miasta zależy od ilości uczniów w tych szkołach – na każde rozpoczęte pół tysiąca przypada jeden mandat. Kadencja Rady trwa dwa lata od dnia wyborów

Back to top