• XIV Liceum Ogólnokształcące
  XIV Liceum Ogólnokształcące
 • to wyjątkowa szkoła
  to wyjątkowa szkoła
 • dla lubiących wyzwania
  dla lubiących wyzwania
 • przygodę
  przygodę
 • oraz działania artystyczne
  oraz działania artystyczne

 

Zagadnienia  przygotowane przez panią mgr Martę Mieńciuk do poprawy oceny niedostatecznej  za I semestr z historii  dla klas IA, II i III.

 

KL. IA  LO Zagadnienia do poprawy z historii  5 luty godz. 14.15 , sala nr. 8

Rodzaje źródeł historycznych i ich znaczenie.

Początki historii człowieka.

Najstarsza cywilizacja Starożytnego Wschodu –  Mezopotamia i Asyria

W państwie faraonów.

Starożytny Egipt – kultura.

Inne cywilizacje Starożytnego Wschodu- cywilizacja fenicka, Królestwo Izraela i imperium perskie.

Starożytne Indie i Chiny.

Wczesne dzieje Grecji. Okres wielkiej kolonizacji 

VIII – VI w. p.n.e.

Antyczna Sparta.

Ateńska demokracja.

Grecja w dobie wojen z Persami.

Walka o hegemonie w starożytnej Grecji.

Podboje Aleksandra Wielkiego.

Sztuka i nauka antycznej Hellady.

Świat hellenistyczny.

Najstarsze dzieje Rzymu i Italii.

Powstanie i funkcjonowanie republiki rzymskiej.

Zmiany społeczne w republice rzymskiej.

Podboje rzymskie w czasach republiki II- I wiek  p.n.e.

Walka o władzę w Rzymie – kryzys republiki.

Pryncypat i dominat.

Kultura starożytnego Rzymu – architektura, sztuka, religie.

Religia rzymska i chrześcijaństwo.

Podział i upadek Cesarstwa Rzymskiego.

 

           KL. II  LO Zagadnienia do poprawy z historii  5 luty godz. 14.15 , sala nr. 8

 

Rodzaje źródeł historycznych i ich znaczenie.

Prehistoria.

Najstarsza cywilizacja Starożytnego Wschodu –  Mezopotamia

Starożytny Egipt – społeczeństwo, religia, osiągnięcia.

Starożytne Indie i Chiny.

Cywilizacja fenicka, Królestwo Izraela i imperium perskie.

Wczesne dzieje Grecji. Okres wielkiej kolonizacji 

VIII – VI w. p.n.e.

Ustrój społeczno – polityczny Sparty.

Kształtowanie się demokracji ateńskiej V w. p.n.e.

Reformatorzy ateńscy.

Grecja w dobie wojen z Persami.

Walka o hegemonie w starożytnej Grecji.

Podboje Aleksandra Wielkiego.

Osiągnięcia kultury starożytnej Grecji.

Najstarsze dzieje Rzymu i Italii.

Powstanie i funkcjonowanie republiki rzymskiej.

Podboje rzymskie w czasach republiki II- I wiek  p.n.e.

Walka o władzę w Rzymie – kryzys republiki.

Pryncypat i dominat.

Kultura starożytnego Rzymu – architektura, sztuka, religie.

Powstanie chrześcijaństwa.

Podział i upadek Cesarstwa Rzymskiego.

Barbarzyńska Europa.

Cesarstwo Bizantyjskie.

Świat arabski- islam.

      

      KL. III  LO Zagadnienia do poprawy z historii  5 luty godz. 14.15 , sala nr. 8 

Wojna 30- letnia w Europie.

Wojny polsko –szwedzkie w XVII wieku.

„Dymitriada”

Powstanie Chmielnickiego1648r.

Wojny polsko- tureckie w XVII wieku.

Rewolucja w Anglii połowy XVII wieku.

Absolutyzm we Francji.

Kultura baroku.

Kultura polska XVII wieku na tle europejskim
(barok i sarmatyzm).

Imperium rosyjskie w XVIII wieku.

Absolutyzm oświecony w Austrii i Prusach.

Rewolucja przemysłowa w Anglii XVIII wieku.

Epoka saska w Polsce.

Pierwsze próby reform Rzeczypospolitej XVIII wieku.

Konfederacja barska i jej następstwa- I rozbiór Polski. 

Kultura oświecenia  w Europie.

Kultura polskiego oświecenia.

Powstanie USA- analiza tekstów źródłowych.

Wielka rewolucja francuska- geneza, przebieg, skutki.

Walka o ratowanie państwa polskiego końcu XVIII w. 

Sejm Wielki – Konstytucja 3- maja.

II rozbiór Polski- Targowica.

Powstanie kościuszkowskie 1794 i jego następstwa.

Upadek Polski w XVIII wieku- „sąd nad St. Augustem Poniatowskim( dyskusja).

Francja i Europa w epoce napoleońskiej.

Legiony Polskie.

Księstwo Warszawskie.

Upadek Napoleona.

 

Kongres wiedeński – jego decyzje.

„Wiosna ludów” w Europie.

Królestwo Polskie w latach 1815-1830.

Powstanie listopadowe -geneza, przebieg, przyczyny klęski.

Wielka Emigracja.

Praca z tekstami źródłowymi- powstania, rewolucje I. poł. XIX w

Ziemie polskie w latach 1831-1846.

Powstanie krakowskie.

Wojna krymska i jej znaczenie dla Rosji

 

 

 

 

Back to top