• XIV Liceum Ogólnokształcące
  XIV Liceum Ogólnokształcące
 • to wyjątkowa szkoła
  to wyjątkowa szkoła
 • dla lubiących wyzwania
  dla lubiących wyzwania
 • przygodę
  przygodę
 • oraz działania artystyczne
  oraz działania artystyczne

Zagadnienia do poprawy oceny niedostatecznej z języka polskiego – I semestr dla klasy Ic, IId, IIId

Klasa I

Antyk/ Biblia

https://www.tes.com/lessons/MNiuCSlC8XWKTQ/otom-ja-sam-jak-drzewo-zwarzone-od-kisci-przygladamy-sie-kordianowi-obraz-mlodosci-dramatycznej

 

1. Starożytność a antyk, periodyzacja antyku (okresy: archaiczny, klasyczny, hellenistyczny; czas trwania epoki.

2. Co to jest mit? Podział i funkcje mitu, świat w mitach, heros, sacrum, profanum, topos, archetyp, związki frazeologiczne związane z mitami, kompetencje najważniejszych bogów, politeizm, typy mitów (kosmogoniczne, teogoniczne, antropogeniczne, genealogiczne).

3. Znajomość mitów: Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Prometeusz, Narcyz.

4. Teatr grecki: skąd się wziął , jak był zbudowany.

5. „Król Edyp” jako przykład dramatu antycznego. Pojęcia: bohater antyczny, hybris, wina tragiczna, konflikt tragiczny, zasada decorum, mimetyzm,  rola chóru, zasada trzech jedności.

6. Kierunki  i szkoły filozoficzne: stoicyzm, epikureizm, hedonizm, sceptycyzm.

7 Sposoby osiągania szczęścia, najważniejsze wartości według Horacego.

8 Utwory poetów greckich ( jeden utwór wybranego twórcy spośród: Safona, Tyrteusz, Anakreont).

9.Pojęcia:  biblia, ewangelia, testament, apokalipsa, Wulgata, 

10 Biblia jako sacrum i profanum.

11 Psalm jako gatunek literacki. Rodzaje psalmów, wybrany utwór do omówienia.

12. Historia Hioba. Hiob jako archetyp niezawinionego cierpienia. Na czym polega uniwersalne przesłanie omawianego fragmentu.

 

Klasa II

Oświecenie

1. Prądy filozoficzne w oświeceniu krytycyzm, ateizm, deizm, empiryzm – J. Locke,  racjonalizm – I. Kant, Wolter (wolterianizm, libertynizm); sentymentalizm – J.J. Rousseau.

2. Cechy najchętniej stosowanych gatunków literackich: ody ,bajki,satyry.

3. Przesłanie satyry „Do króla”, "Żona modna”, „Pijaństwo”.

4, Analiza i interpretacja wybranych bajek Krasickiego .

5. Liryka patriotyczna : „Mazurek Dąbrowskiego”.

 

Romantyzm:

 

1. Daty wyznaczające epokę.

2.Pojęcia charakterystyczne dla epoki: Weltschmerz,  ludowość, historyzm, miłość romantyczna, gotycyzm, duch narodu, wolność, bunt, natura, fantastyka, mistycyzm, synkretyzm .

3.Romantyczność Mickiewicza – ludowość, motyw szaleństwa i spór klasyka z romantykiem na temat sposobów poznawania świata.

4.Problem winy i kary oraz rola fantastyki i ludowości w Balladach i romansach. Cechy gatunkowe ballady – synkretyzm rodzajowy.

5 Sonety krymskie  bohater, rola natury i funkcja orientalizmu w utworach.

6. Dziady cz. 3- treść, tematyka, Konrad jako bohater romantyczny, mesjanizm, budowa dramatu romantycznego.

7 „Pan Tadeusz”- treść, nowy typ bohatera romantycznego na przykładzie biografii Jacka Soplicy, funkcja terapeutyczna dzieła.

 

 

 

Zagadnienia z Młodej Polski

 

1. Daty wyznaczające epokę.Młoda Polska-

2. Podłoże historyczne i społeczne.

3 Pojęcia: impresjonizm, symbolizm, ekspresjonizm, naturalizm, realizm, cyganeria artystyczna, dekadentyzm, synestezja.

4. Wybrane obrazy młodopolskie.

5.Przywódcy duchowi epoki:A.Schopenhauer,F.Nietzsche,H.Bergson.

6.Poezja młodopolska;L.Staff, K.Przerwa-Tetmajer, J.Kasprowicz.

7. Cechy twórczości Dostojewskiego na przykładzie „Łagodnej’’

8”Chłopi”- treść, cechy powieści młodopolskiej, mit i mityzacja w utworze, język utworu, chłopomania, epopeja chłopska.

9.Wesele”-symbolika,postaci realne i zjawy oraz ich znaczenie,dramat narodowy. Cechy dramatu symbolicznego. Przesłanie utworu. Symbolika końcowej sceny.

10„Jądro ciemności” -znaczenie tytułu , problematyka utworu, kompozycja szkatułkowa, retrospekcje, ponadczasowe przesłanie tekstu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top