• XIV Liceum Ogólnokształcące
  XIV Liceum Ogólnokształcące
 • to wyjątkowa szkoła
  to wyjątkowa szkoła
 • dla lubiących wyzwania
  dla lubiących wyzwania
 • przygodę
  przygodę
 • oraz działania artystyczne
  oraz działania artystyczne

Regulamin konkursu plastycznego na  zakładkę do książki reklamującą XIV LO w Katowicach

 

Organizator konkursu: XIV LO reprezentowane przez:

Teofilę Sajda,  Jolantę Tinel,  Beatę Małysz

 

Cele konkursu:

-rozbudzenie wrażliwości estetycznej młodzieży,

-rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

-pobudzenie aktywności twórczej,

-rozwijanie postawy odpowiedzialności za swoją szkołę,

-zapoznanie uczniów z technikami skutecznej reklamy.

 

Zasady uczestnictwa

1.      W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

2.      Termin składania prac upływa 15 listopada 2019 r.

3.      Termin ogłoszenia wyników konkursu 22 listopada 2019 r.

4.      Prace należy składać w bibliotece szkolnej u Pani Profesor Małysz.

5.      Prace powinny mieć postać dwustronnej zakładki.

6.      Kształt pracy jest dowolny. Maksymalne wymiary: 12x20 cm  minimalne: 5x10 cm.

7.      Treści zamieszczone na zakładce mają zawierać hasło reklamujące naszą szkołę oraz dane teleadresowe naszego liceum.

8.      Zakładka może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane, grafika komputerowa).

9.      Każdy uczestnik może wykonać wyłącznie jedną pracę. Dopuszczalne są prace zespołowe.

10.  Dostarczenie pracy jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do pracy konkursowej na organizatora, zgodą na jej publiczne udostępnianie (na stronie internetowej szkoły i tablicach ściennych) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych organizatora.

11.  Kryteria oceny prac:

·         zgodność z tematem,

·         pomysłowość,

·         estetyka wykonania.

1.      Oceny prac dokonuje jury powołane przez Organizatora.

2.       Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe.

 

 

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Back to top