• XIV Liceum Ogólnokształcące
  XIV Liceum Ogólnokształcące
 • to wyjątkowa szkoła
  to wyjątkowa szkoła
 • dla lubiących wyzwania
  dla lubiących wyzwania
 • przygodę
  przygodę
 • oraz działania artystyczne
  oraz działania artystyczne

W listopadzie odbyły się marsze kondycyjne połączone z zajęciami na strzelnicy. Długość trasy oraz rodzaj broni uzależnione były od rocznika poszczególnych klas. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu uczniów przez naszego inspektora, uczniowie osiągnęli wysokie wyniki na strzelnicy. 

Back to top