• XIV Liceum Ogólnokształcące
  XIV Liceum Ogólnokształcące
 • to wyjątkowa szkoła
  to wyjątkowa szkoła
 • dla lubiących wyzwania
  dla lubiących wyzwania
 • przygodę
  przygodę
 • oraz działania artystyczne
  oraz działania artystyczne

Zapraszamy do udziału w XVIII Regionalnym Konkursie Dziennikarskim. Tekst konkursowy powinien dotyczyć aktualnych problemów młodych ludzi i ich środowiska. Prace mogą mieć formy artykuły prasowego, reprtażu bądź wywiadu i liczyć do 5 stron formatu A4 napisanego czcionką 12. Termin  składania prac to 31 październik.  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z paniąTinel . 

Back to top