• XIV Liceum Ogólnokształcące
  XIV Liceum Ogólnokształcące
 • To wyjątkowa szkoła
  To wyjątkowa szkoła
 • dla lubiących wyzwania
  dla lubiących wyzwania
 • oraz działania artystyczne
  oraz działania artystyczne
 • przygodę
  przygodę

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, jest odpłatny dla:
1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują* do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego,
2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

* niezależnie od uzyskanego uprzednio wyniku egzaminu

Dz.U. z 2018 r.poz. 1457, art.44zzq

Opłata wynosi 50,00 zł za każdy egzamin, ustny lub pisemny.

Absolwent wnosi opłatę na konto OKE podane na stronie www.oke.jaworzno.pl od 1 stycznia do ... 2019 r.

Po wprowadzeniu numeru PESEL w poniższym formularzu można sprawdzić konieczność wniesienia opłaty za egzamin przez zdającago.

Back to top