• XIV Liceum Ogólnokształcące
  XIV Liceum Ogólnokształcące
 • To wyjątkowa szkoła
  To wyjątkowa szkoła
 • dla lubiących wyzwania
  dla lubiących wyzwania
 • oraz działania artystyczne
  oraz działania artystyczne
 • przygodę
  przygodę

26 wrzesień Topic: Discuss nationalism in your country both as a threat and as a potentially positive phenomenon.

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego zaprasza uczniów XIV LO do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie na esej w języku angielskim o tematyce związanej z setną rocznicą odzyskania niepodległości, pojęciem narodu i zmieniającymi się znaczeniami nacjonalizmu w Polsce i w Europie.

 

W konkursie mogą brać udział wyłącznie obecni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy dopuszczają możliwość przesłania maksymalnie 5 najlepszych prac z każdej szkoły.Prace o objętości od 600 do 1000 słów. Format: .doc/.docx/.pdf. Podpisane prace (imię, nazwisko oraz adres szkoły) proszę nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: najpóźniej do 08.10.2018 roku.

Na wszelkie pytania dotyczące konkursu odpowiada M. Ginalska

Back to top