Drodzy Rodzicie i Opiekunowie!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o oddanie głosów na nasz projekt ujęty pośród propozycji  do BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. W głosowaniu mogą brać udział tylko osoby zameldowane w Katowicach. Za każdy głos można otrzymać maksymalnie 3 punkty. Głosujemy na dzielnicę Józefowiec-Wełnowiec, wybierając projekt pt. „SUCHAROWY TEATR”.  Głosy oddajemy do 23 września. Wygrana w budżecie gwarantuje darmowy udział społeczności szkolnej i lokalnej w spektaklach teatralnych i warsztatach. Łączna kwota potrzeba do zrealizowania projektu wynosi 105 tyś zł. 

Chcielibyśmy, aby nasi uczniowie otrzymali możliwość uczestnictwa w kulturze poprzez kontakt z teatrem, nie ponosząc opłat z tym związanych. Bylibyśmy wdzięczni i zobowiązani, gdyby ustosunkowali się Państwo pozytywnie do naszej prośby i wsparli naszą inicjatywę swoim głosem, tym samym doceniając zaangażowanie rodzica jednego z naszych absolwentów – inicjatora przedsięwzięcia.

NUMER PROJEKTU: L11/02/IX

Informacje o projekcie:

https://bo.katowice.eu/Projekty/Strony/Sucharowy-Teatr-dla-ca%C5%82ej-spo%C5%82eczno%C5%9Bci-lokalnej-We%C5%82nowiec---J%C3%B3zefowiec.aspx

Link do głosowania:

https://boglosujemy.katowice.eu/glosowanie.php

Dziękujemy!

Dyrekcja szkoły

Back to top