• SUCHAR to
  SUCHAR to
 • nauka
  nauka
 • wyzwania
  wyzwania
 • przygoda
  przygoda
 • przyjaźń
  przyjaźń

IMG-20220613-WA0009
IMG-20220613-WA0019
IMG-20220613-WA0010
IMG-20220613-WA0006
IMG-20220613-WA0008
IMG-20220613-WA0021
IMG-20220613-WA0023
IMG-20220613-WA0024
IMG-20220613-WA0025
Previous Next

13 czerwa w  Teatrze Atenuem odbyły się kolejne zajęcia teatralne. Tym razem nasi licealiści zajmowali się ćwiczeniami z improwizacji. Dla tych, którzy chcą wiedzieć, czym jest improwizacja w sztuce, podajemy definicję na podstawie "Encyklopedii Teatru Polskiego":

"działanie spontaniczne, pod wpływem szczególnych sił, często określanych takimi terminami, jak „uniesienie”, „natchnienie”; w wielu ideologiach artystycznych uważana za szczególnie autentyczną formę kreacji, przeciwstawianą powtarzalności i rutynie. (...) Podlega silnym ograniczeniom formalnym i możliwa jest jedynie w ściśle wyznaczonych granicach, właściwych danemu gatunkowi

Back to top