DZIEŃ PIERWSZY

W poniedziałek, 23 maja, rozpoczęliśmy nasz Tydzień Europejski, którego hasło przewodnie brzmiało: „Europa zjednoczona w różnorodności”. W czasie przerwy o godzinie 09:30 Pan Dawid Ceglarek – zgodnie z zapowiedzią – odebrał z rąk przedstawicieli wszystkich oddziałów flagi państw, które należało przygotować. Już dziś posłużą one jako ozdoba budynku liceum. Podczas trzeciej lekcji liceum odwiedziła Pani dr Aleksandra Łyp-Bielecka, germanistka z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pani Magdalena Ginalska powitała Panią Doktor, oficjalnie dokonując otwarcia naszej tygodniowej imprezy. Gość liceum przybliżył Uczniom temat zapożyczeń z języka niemieckiego, które możemy odnaleźć w polszczyźnie. Pani Doktor omówiła poszczególne przykłady w sposób jasny i przystępny dla młodzieży, uświadamiając zgromadzonym licealistom, że w naszym języku nie brakuje wyrazów i zwrotów obcego pochodzenia. 

Wieczorem można było wysłuchać krótkiej audycji na temat procesu integracji europejskiej, zrealizowanej przez Małgorzatę Sarańczak z klasy 3A i Kacpra Balanta z klasy 2A od kierunkiem Nauczycieli: Pana Dawida Ceglarka i Pani Anny Gryglaszewskiej. Słuchowisko opublikowano w profilu szkoły na Facebooku.

Zachęciliśmy Uczniów do zapoznania się z treścią gazetek zlokalizowanych na pierwszym piętrze naszego „Suchara” – tam znaleźć można było informacje dotyczące Unii Europejskiej. Obok nich, jak również na oknach biblioteki, można było podziwiać barwne napisy zapowiadające i promujące naszą imprezę oraz inne, ciekawe dekoracje autorstwa Pani Moniki Pająk.

DZIEŃ DRUGI

Dziś naszą szkołę odwiedziły Panie: dr Marta Oracz i dr Cecylia Tatoj, obydwie związane z kierunkiem Filologia Romańska Wydziału Humanistycznego w Sosnowcu.

Pierwsza z Pań omówiła początki narodu brytyjskiego oraz najważniejsze fakty z historii języka angielskiego. W swoim wystąpieniu pt.: Kształtowanie się narodu, języka i kultury angielskiej, czyli skąd się wzięli Anglicy” zachęciła młodzież do refleksji na temat genezy państwa i społeczeństwa, które wywarły piętno na dziejach wielu regionów świata.

Drugie z zajęć Pani dr Oracz poświęciła dziedzinie sztuki szczególnie bliskiej Jej sercu, a mianowicie malarstwu. W wykładzie pt.: „Ewolucja malarstwa pejzażowego w Anglii: od mapy do romantycznego krajobrazu” odniosła się do twórczości kilku artystów przełomu XVIII i XIX wieku.

Następnie głos zabrała Pani dr Cecylia Tatoj. Hispanistkaw obrazowy sposób przedstawiła temat: „Ci dziwni Hiszpanie..., czyli kilka słów o różnicach socjokulturowych”, przekształcając swoje zajęcia w konwersatorium i opierając swoje przemyślenia na przykładach znanych z codziennego życia mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego i Polaków.

W samo południe Pani Katarzyna Kurek przeprowadziła quiz wiedzy o Europie, jej topografii, podziale administracyjnym, ciekawych miejscach, a także faktach dotyczących procesów integracyjnych kontynentu. Trzyosobowe drużyny,reprezentujące poszczególne klasy, zobowiązane były do udzielenia odpowiedzi na zestaw pytań przygotowanych przez nauczycieli języków obcych. Uczniowie wykazali się dużą znajomością zagadnień związanych z Europą. Reprezentacjom wszystkich oddziałów gratulujemy wiedzy. Mamy nadzieję, że przygotowany konkurs stanie się dla Nich inspiracją do poznawania kontynentu, na którym żyjemy.

DZIEŃ TRZECI

Środa to dzień, w którym wszystkie oddziały naszej szkoły wykazały się swoją pomysłowością, kreatywnością, talentami artystycznymi oraz znajomością realiów uprzednio wylosowanych krajów. Przypominamy, że losowanie miało miejsce na początku maja, a nad jego przebiegiem czuwał - wraz z grupą Uczniów z klasy 1C - Pan Marcin Kolasa. Każda klasa zobligowana była do opracowania gazetki poświęconej przypisanemu jej państwu i krótkiej prezentacji multimedialnej z ciekawostkami na jego temat. Można było przygotować stragan z gadżetami typowymi dla danego kraju. Uczniowie powinni byli także przebrać się w obowiązujące w nim stroje narodowe lub odzież w kolorach jego flagi. W zamian gwarantowano im dzień bez munduru.

Mieliśmy okazję „zwiedzić” kraje sklasyfikowane przez XVIII i XIX-wiecznych teoretyków jako państwa ciepłego południa: Grecję (klasa 1A), Włochy (klasa 1C), Hiszpanię (klasa 2B) oraz Francję (klasa 3A), jak również te kojarzone raczej z północą kontynentu: Niemcy (klasa 2A), Niderlandy (klasa 2C), Wielką Brytanię (klasa 1B) oraz Irlandię (klasa 3B). Nie mogło zabraknąć słowiańskiego akcentu – klasa 1C zaprezentowała Ukrainę. Rezultaty działań podjętych przez naszych Uczniów oceniło niezawisłe Jury w składzie: Pani Dyrektor Justyna Kluz-Machlik, Pan Łukasz Tryba i Pan Dawid Ceglarek. 

Wszystkie oddziały naszego liceum świetnie się spisały, a iście europejski klimat unosił się w przestrzeni szkoły. Dla nas był to nie tylko czas zabawy, ale też nauki – aby przedstawić wylosowany kraj w sposób ciekawy i niekonwencjonalny, musieliśmy najpierw lepiej go poznać.

Po zakończeniu wspólnej zabawy na korytarzu i w salach nadszedł czas na kolejne zajęcia z pracownikiem UŚ. Tym razem odwiedziła nas Pani mgr Marta Michnik-Grochowska, która zabrała nas na północ Europy. W swoim wystąpieniu pt.: Zrozumieć Szweda – wybrane różnice kulturowe” opowiedziała o zwyczajach mieszkańców znanego Jej, nordyckiego państwa. Była to pierwsza wizyta Pani Magister w naszym liceum. Mamy nadzieję, że Pani Michnik-Grochowska odwiedzi nas znów.

Wszystkim Uczniom dziękujemy za zaangażowanie, moc Ich radości, kreatywność oraz wspaniałą atmosferę, która towarzyszyła realizacji przedsięwzięcia. Jesteście NIESAMOWICI! 😊

DZIEŃ CZWARTY

W czwartym dniu naszego Tygodnia Europejskiego, w czasie przerw między lekcjami, mogliśmy posłuchać piosenek ze szkolnego radiowęzła.Linki do nich uczniowie wszystkich klas mieli uprzednio przesłać Panu Łukaszowi Trybie.

Czwartkowe popołudnie wybrana grupa Uczniów spędziła na zajęciach przygotowanych przez kolejnego Gościa – Panią mgr Joannę Gadacz. Pani Magister przybliżyła zgromadzonej młodzieży kilka ciekawostek na temat Włoch. W swoim wykładzie pt. „Italia sconosciuta – najdziwniejsze włoskie tradycje” opowiedziała o zwyczajach mieszkańców Półwyspu Apenińskiego, które mogą wprawić w zdumienie przedstawicieli innych nacji odwiedzających ojczyznę Juliusza Cezara i Petrarki.

Cieszymy się, że mogliśmy ten dzień spędzić w przyjemnej, muzycznej atmosferze oraz pogłębić naszą wiedzę na temat słonecznej Italii.

TYGODNIA EUROPEJSKIEGO DZIEŃ PIĄTY

W piątkowy poranek, 27 maja, naszą szkołę odwiedził ostatni Gość z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Pan dr Marcin Sarnek. Za sprawąJegowykładu pt.: „How America <Discovered Itself> and for Whom. Stories of the American Exploration and Pioneeris”mogliśmysięprzenieść za ocean. Pan Doktor omówił konsekwencje wydarzenia roku 1492, jakim była wyprawa Krzysztofa Kolumba w poszukiwaniu morskiej drogi do Indii. Tzw. „odkrycie Ameryki” (dziś mówi się raczej o „spotkaniu dwóch Światów”: Starego – Europy z Nowym – Ameryką, aby uwypuklić wartość kultur obu z nich) dało początek brzemiennej w skutkach ekspansji europejskiej na tereny za Atlantykiem. Wykładowca przedstawił najbardziej popularne koncepcje Ameryki, która od końca XV wieku podlegała wpływom Europejczyków.

Back to top